Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia paleogenu i neogenu 07-GPN-GL2-DU
Semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Geologia paleogenu i neogenu 07-GPN-GL2-DU
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/SZ) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Marek Widera
Literatura:

Ciuk E., 1970. Schematy litostratygraficzne trzeciorzędu Niżu Polskiego. Kwartalnik Geologiczny, 14, 4, s. 754-771.

Ciuk E., 1974. Schematy litostratygraficzne paleogenu Polski poza Karpatami i zapadliskiem przedkarpackim. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 281, s. 7-48.

Ciuk E., 1977. Nowe stanowiska eocenu górnego i oligocenu dolnego w rejonie Głobic, Szaszorowic i Miechowa (woj. leszczyńskie) w SW części monokliny przedsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 25, 1, s. 1-6.

Deczkowski Z., Gajewska I., 1980. Mezozoiczne i trzeciorzędowe rowy obszaru monokliny przedsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 28, 3, s. 151-156.

Dyjor S., 1970. Seria poznańska w Polsce zachodniej. Kwartalnik Geologiczny, 14, 4, s. 819-835.

Dyjor S., Sadowska A., 1986. Próba korelacji wydzieleń stratygraficznych i litostratygraficznych trzeciorzędu zachodniej części Niżu Polskiego i śląskiej części Paratetydy w nawiązaniu do projektu IGCP nr 25. Przegląd Geologiczny, 34, 7, s. 380-386.

Gotowała R., Hałuszczak A., 2002. The Late Alpinie structural development of the Kleszczów Graben (Central Poland) as a result of a reactivation of the pre-existing, regional dislocation. European Geoscience Union, Stephan Mueller Special Publication Series, 1, p. 137-150.

Gradstein F.M., Ogg J.G., Smith A.G., Bleeker W., Lourens L.J., 2004. A new Geologic Time Scale, with special reference to Precambrian and Neogene. Episodes, 27, 2, p. 83-100.

Kasiński J.R., 1984. Tektonika synsedymentacyjna jako czynnik warunkujący sedymentację formacji burowęglowej w zapadliskach tektonicznych na obszarze zachodniej Polski. Przegląd Geologiczny, 32, 5, s. 260-268.

Krysiak Z., 2000. Tectonic evolution of the Carpathian Foredeep and its influence on Miocene sedimentalion. Geological Quarterly, 44, 2, p. 137-156.

Kwiecińska B., Wagner M., 1997. Typizacja cech jakościowych węgla brunatnego z krajowych złóż według kryteriów petrograficznych i chemiczno-technologicznych dla celów dokumentacji geologicznej złóż. oraz obsługi Kopalń. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE Polskiej Akademii Nauk, Kraków, ss. 87.

Oszczypko N., 1999. Przebieg mioceńskiej subsydencji w polskiej części zapadliska przedkarpackiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 168, s. 209-230.

Peryt T.M., Piwocki M. (red.), 2004. Budowa geologiczna Polski. Stratygrafia. Kenozoik, paleogen, neogen. PIG, Warszawa, ss. 368.

Piwocki M., Ziembińska-Tworzydło M., 1995. Litostratygrafia i poziomy sporowo-pyłkowe neogenu na Niżu Polskim. Przegląd Geologiczny, 43, 11, s. 916-927.

Piwocki M., Ziembińska-Tworzydło M., 1997. Neogene of the Polish Lowlands – lithostratigraphy and pollen-spore zones. Geological Quarterly, 41, 1, p. 21-40.

Walkiewicz Z., 1984. Trzeciorzęd na obszarze Wielkopolski. Wydawnictwo Naukowe UAM, seria geologia, 10, ss. 103.

Widera M., 2007. Litostratygrafia i paleotektonika kenozoiku podplejstoceńskiego Wielkopolski. Seria Geologia, 18, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 224.

Widera M. (red.), 2009. Geologia kenozoiku Niżu Polskiego. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geologii kenozoiku i geomorfologii. Wydawnictwo UAM, Poznań, ss.164.

Widera M., Kita A., 2007. Paleogene marginal marine sedimentation in central-western Poland. Geological Quarterly, 51, 3, p. 79-90.

Zakres tematów:

1. Stratygrafia paleogenu i neogenu. Rozwój poglądów i aktualne podziały. Chronostratygrafia, biostratygrafia i litostratygrafia.

2. Paleogeografia paleogenu i neogenu. Zasięgi mórz i lądów na świecie i w Europie. Główne rowy i zapadliska tektoniczne oraz strefy subdukcji i konwergencji w Europie.

3. Zmiany klimatyczne i rozwój tektoniczny obszaru Europy. Fazy paleoklimatyczne i tektoniczne. Wydarzenia w świecie fauny i flory.

4. Paleogen w Europie i w Polsce: paleogeński rozwój rowów, np.: Renu, Egeru, Mokrzeszowa-Roztoki, SDP-O; Niż Polski, Tatry.

5. Paleogen w Wielkopolsce.

6. Neogen w Europie i w Polsce – paleogeografia, paleotektonika, paleoklimat i litostratygrafia.

7. Neogeński rozwój Karpat, zapadliska przedkarpackiego, niecki podhalańskiej.

8. Neogeński rozwój rowów, np.: Renu, Egeru, Mokrzeszowa-Roztoki, SDP-O, Nidy; Niż Polski, Tatry

9. Neogeńskie kopaliny: węglowodory, sól kamienna, siarka, surowce ilaste, węgiel brunatny.

10. Formacja poznańska – ogniwo środkowopolskie i ogniwo wielkopolskie.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna; dyskusja ze studentami

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, opisowo-rysunkowy; co najmniej 51% maks. liczby punktów skutkuje zdaniem egzaminu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.