Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 03-SD-32FKMDL
Semestr letni 2017/2018
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe 03-SD-32FKMDL
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2018/SL) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:15 - 16:45
sala 229
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Anna Śliwińska
Strona domowa grupy: http://filmoznawstwo.com
Literatura:

Według rekomendacji promotora; omawiane publikacje są związane z tematami prac studentów i zostają ustalone po wybraniu przez studentów tematów prac.

Zakres tematów:

• Zajęcia wprowadzające: przedstawienie programu zajęć, harmonogramu prac i warunków zaliczenia oraz wytycznych dotyczących przygotowania pracy, omówienie listy lektur; Podstawowe zasady doboru tematu pracy licencjackiej i konstruowania tytułu; pierwsze propozycje tematów.

• Dyskusja nad propozycjami tematów, ich wybór i ustalenie.

• Zasady konstruowania konspektu pracy licencjackiej.

• Z warsztatu filmoznawcy [cz. 1]. Prezentacja wykładu przez prowadzącego.

• Z warsztatu filmoznawcy [cz. 2]. Krytyczne czytanie tekstu filmoznawczego. Zasady konstruowania naukowego tekstu o filmie. Dyskusja nad metodami badawczymi i budową wybranego tekstu.

• Podstawowe zasady redagowania tekstu naukowe. Redakcja przypisów. Przygotowanie filmografii i bibliografii.

• Ćwiczenia w samodzielnym wyszukiwaniu źródeł.

• Omówienie konspektów prac licencjackich przygotowywanych przez studentów.

• Analiza wybranych fragmentów filmów fabularnych.

• Analiza fragmentów filmów, które są przedmiotem prac licencjackich.

• Indywidualne konsultacje kolejnych rozdziałów prac.

• Prezentacja prac licencjackich. Omówienie ustnych wystąpień studentów.

Metody dydaktyczne:

wykład,

heureza,

prezentacja indywidualna,

dyskusja w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają następujące elementy:

- aktywność poszczególnych seminarzystów w trakcie zajęć grupowych

- samodzielność w rozwiązywaniu problemów badawczych

- jakość pracy dyplomowej

- poziom wiedzy zaprezentowanej w trakcie egzaminu dyplomowego

Skala ocen:

5,0 – bardzo wysoki poziom wiedzy związanej z tematyką seminarium i jej kontekstami, wysoka świadomość metodologiczna, praca dyplomowa w pełni oryginalna, dobrze wykorzystująca literaturę źródłową i literaturę przedmiotu, nienaganna pod względem formalnym i językowym

4,5 – jak wyżej, dopuszczalne drobne uchybienia natury formalno-językowej w pracy dyplomowej

4,0 – dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca dyplomowa poprawna, z drobnymi uchybieniami natury formalno-językowej

3,5 – dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca o przeciętnych walorach merytorycznych, z większymi uchybieniami natury formalno-językowej

3,0 – znaczne braki w wiedzy, praca merytorycznie słaba, z dużymi uchybieniami natury formalno-językowej

2,0 – niedopuszczalne braki w wiedzy, praca bezwartościowa pod względem merytorycznym, niedopuszczalne błędy językowe i formalne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.