Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo 15-PNJCH-SC-1BA-12
Semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1
Moodle ID: 266232_1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo 15-PNJCH-SC-1BA-12
Zajęcia Semestr zimowy 2017/2018 (2017/SZ) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 211
Kolegium Heliodora Święcickiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Halina Wasilewska
Literatura:

Wisława Szkudlarczyk-Brkić "Akademicki podręcznik do nauki języka chińskiego"

Zakres tematów:

- Rodzaje kresek w znakach pisma chińskiego

- Kolejność kresek w znakach i prawidłowa formy znaku

- Podstawowe elementy struktury znaków

- Znaki w złożeniach (wyrazy wielosylabowe z poznanymi znakami)

- Klucze semantyczne

- Elementy fonetyczne

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, student/studentka może opuścić bez usprawiedliwienia 2 nieobecności (4h) w każdym semestrze. W przypadku większej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności student/studentka nie otrzymuje zaliczenia przedmiotu i tym samym nie jest dopuszczona/y do egzaminu.

2) Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach – usprawiedliwienie zajęć następuje na podstawie zwolnienia lekarskiego przedstawionego w terminie dwóch tygodni od ustania jej przyczyny.

3) Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

A. spełnienie wymogu dotyczącego obecności na zajęciach;

B. zaliczenie wszystkich obowiązkowych kolokwiów. W pierwszym semestrze są to 2 kolokwia obejmujące znaki z kursu podstawowego, a w drugim semestrze 2 kolokwia obejmujące znaki z kursu podstawowego oraz klucze. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie co najmniej 75% punktów.

Warunki składania egzaminu:

A. Student jest dopuszczony do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia na warunkach wyżej określonych. Aby zdać egzamin, student musi uzyskać co najmniej 61% punktów.

B. Zasady oceniania: 61 - 69% dostateczny;

69,5 - 77,5% dostateczny plus;

78 - 85,5% dobry;

86 – 93% dobry plus;

93,5 – 100% bardzo dobry

4) Zasady zapisywania się na egzamin – egzamin w formie pisemnej w jednym wyznaczonym terminie.

5) Terminy zaliczenia – Każdy student ma prawo do dwóch poprawek każdego kolokwium. Pierwsza poprawa odbywa się nie wcześniej niż po 7 dniach od otrzymania wyników kolokwium, a druga nie wcześniej niż po 7 dniach od otrzymania wyników pierwszej poprawy. Niezaliczenie któregokolwiek z kolokwiów jest równoznaczne z brakiem zaliczenia semestru i oznacza niedopuszczenie do egzaminu.

Uwagi:

1BA/21 ENG-CHIN 1, 1BA/22 ENG-CHIN 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.