Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe: Zarządzanie projektami i systemami geoinformacyjnymi 07-CZPSG-Ginf3-DI
Semestr letni 2017/2018
Zajęcia terenowe, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Ćwiczenia terenowe: Zarządzanie projektami i systemami geoinformacyjnymi 07-CZPSG-Ginf3-DI
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2018/SL) (zakończony)
Zajęcia terenowe (ZTER), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 19
Prowadzący: Małgorzata Cichoń, Patrycja Przewoźna, Monika Rzodkiewicz
Zakres tematów:

Zapoznanie ze specyfiką systemów geoinformacyjnych w wybranych firmach.

Przykłady stosowania systemów geoinformacyjnych i realizowanych projektów względniających pracę na danych przestrzennych. Zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami do zbierania danych przestrzennych i zarządzania bazą danych, tworzenia map tematycznych, analiz przestrzennych i inwentaryzacji, systemami mobilnego kartowania. Zapoznanie studnetów z możliwościami rozwoju zawodowego na obecnym rynku pracy. Firmy i instytuje, w ramach których prowadzone będą zajęcia: IQ Solution,Aquanet

Geopoz, US Poznań, GIS Support, Systherm, Atrem, Gepol, Snowdog.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia terenowe: obserwacja z pokazem

Elementy pokazu/wykładu z dyskusją

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: Obecność obowiązkowa (dopuszcza się 1 nieobecność nieusprawiedliwioną w ciągu semestru). Nieobecności (powyżej dwóch) należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach. Student musi uczestniczyć w min. 4 zajęciach, by otrzymać zaliczenie z ćwiczeń. Student uzupełnia zaległości w materiale, korzystając z innych terminów wizyt studyjnych. W sytuacjach wyjątkowych zasady odrabiania nieobecności należy ustalić z prowadzącym.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: Zaliczenie odbywa się na podstawie Raportu z ćwiczeń, wykonanego w formie pisemnej, którego student uzyskuje ocenę. Nie zaliczony raport musi zostać poprawiony przez studenta. Warunkiem uzyskania oceny jest terminowe oddawanie raportu. Uwzględniana jest również obecność oraz aktywność na zajęciach.

Termin egzaminu/zaliczenia: Zaliczenie odbywa się na podstawie Raportu końcowego, który należy przesłać na wskazany przez prowadzącego adres mailowy do 7 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 14 czerwca.

Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego: W przypadku niezaliczenia Raportu końcowego przez prowadzącego, student ma obowiązek przesłania poprawionego raportu do dnia 21 czerwca.

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.