Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasoby i ochrona litosfery 07-ZOL-ZS1-DL
Semestr zimowy 2015/2016
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zasoby i ochrona litosfery 07-ZOL-ZS1-DL
Zajęcia Semestr zimowy 2015/2016 (2015/SZ) (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 8:00 - 10:00
(sala nieznana)
każdy piątek, 8:00 - 10:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 17
Prowadzący: Agata Duczmal-Czernikiewicz, Michał Woszczyk
Literatura:

Allen P.A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN, Warszawa.

Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1986. Zarys sedymentologii. Wyd. Geolog., Warszawa.

Klimaszewski M., 1994. Geomorfologia. PWN, Warszawa.

Lindner L., 1992. Czwartorzęd Osady Metody badań Stratygrafia, Wydawnictwo PAE, Warszawa.

Migoń P., 2006. Geomorfologia. PWN Warszawa.

Mycielska-Dowgiałło E. (Red.), 1995. Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjne. Wyd. UW, Warszawa.

Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (Red.), 1995. Badania osadów czwartorzędowych. Wyd. UW, Warszawa.

Myślińska E., 1992. Laboratoryjne badania gruntów. PWN Warszawa.

Rűhle E., 1973. Metodyka badań osadów czwartorzędowych, Wyd. Geol. Warszawa.

Zakres tematów:

1. Podstawowe typy osadów czwartorzędowych; geneza i klasyfikacja osadów

2. Analiza uziarnienia osadów klastycznych

3. Przekrój geologiczny

4. Analiza rzeźby terenu na podstawie mapy topograficznej

5. Problemy ochrony litosfery na wybranych przykładach

5.1. Obszary górskie i problemy ruchów masowych

5.2. Obszary wybrzeży morskich

6. Formy ochrony przyrody nieożywionej oraz jej cele i problemy na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego i Wielkopolskiego Parku Narodowego

Metody dydaktyczne:

Na podstawie rekapitulacji wiedzy z danego zakresu studenci wykonują ćwiczenia obliczeniowo-graficzno-interpretacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

Na każdych zajęciach studenci wykonują pisemne raporty, które podlegają ocenie. Uzyskanie pozytywnych ocen z raportów jest podstawą zaliczenia przedmiotu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z raportów. Ocena 2,0 z raportu wymaga poprawy. Nieoddanie raportu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny 2,0. Raporty z poszczególnych zajęć muszą być oddawane w postaci wydruku na kolejnych zajęciach. Za każdy dzień zwłoki w oddaniu raportu ocena obniżana jest o 0,5 stopnia. Nie jest przewidziane kolokwium końcowe.

Uwagi:

gr1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.