Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

English for Professsional Communication, CEFR (B1-B1+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-ANG-FPC-B1/B1+
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: English for Professsional Communication, CEFR (B1-B1+)
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

1. Rozwinięcie umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania

2. Rozszerzenie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średniozaawansowanym

3. Doskonalenie umiejętności językowych odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnych

4. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów anglojęzycznych oraz słuchania ze zrozumieniem

5. Rozwijanie technik krytycznego czytania oraz analizy tekstów akademickich na poziomie średniozaawansowanym

6. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym w rejestrze ‘business English’ niezbędnym w pracy zawodowej absolwenta UAM


Pełny opis:

1. Rozszerzanie i utrwalanie słownictwa związanego z blokami tematycznymi- poziom średniozaawansowany:

Edukacja

Kultura i sztuka

Społeczeństwo

Styl życia

Technologia

Dziennikarstwo i środki masowego przekazu

Biznes i praca

2. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

3. Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

4. Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały audiowizualne

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu uczestnik/uczestniczka będzie:

1.Potrafił/potrafiła prawidłowo posługiwać się szerokim zasobem słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średniozaawansowanym

2.Potrafił/potrafiła formułować rozbudowane, przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi ustne w zakresie tematów ogólnych i specjalistycznych na poziomie średniozaawansowanym

4.Potrafił/potrafiła samodzielnie, analitycznie analizować, a także interpretować zdania i teksty pod kątem poprawności gramatycznej

5.Czytać ze zrozumieniem dłuższe teksty i artykuły o tematyce ogólnej oraz słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi m.in. radiowych rodzimych użytkowników języka angielskiego, poddać analizie ich treść oraz zawarte w nich poglądy a także formułować opinie i bronić ich posługując się różnymi typami argumentów .

Metody i kryteria oceniania:

TEST

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Łęska-Drajerczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

1. Rozwinięcie umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania

2. Rozszerzenie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średniozaawansowanym

3. Doskonalenie umiejętności językowych odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnych

4. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów anglojęzycznych oraz słuchania ze zrozumieniem

5. Rozwijanie technik krytycznego czytania oraz analizy tekstów akademickich na poziomie średniozaawansowanym

6. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym w rejestrze ‘business English’ niezbędnym w pracy zawodowej absolwenta UAM


Pełny opis:

1. Rozszerzanie i utrwalanie słownictwa związanego z blokami tematycznymi- poziom średniozaawansowany:

Edukacja

Kultura i sztuka

Społeczeństwo

Styl życia

Technologia

Dziennikarstwo i środki masowego przekazu

Biznes i praca

2. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

3. Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

4. Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały audiowizualne

Uwagi:

Warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu poświadczającego udział w kursie językowym jest min 30% wzrost kompetencji językowych studentki/studenta oraz min 80% frekwencja na zajęciach.

Uczestnikami kursów językowych organizowanych w ramach projektu PO WER Uniwersytet jutra II (kursy rozpoczynające się w USOSie od kodu 3028) mogą być tylko osoby, które wcześniej nie były uczestnikami powyższych kursów językowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)