Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 22-FLDL-FIP Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrody
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Przedmioty dla 6 semestru filozofii ogólnej I stopnia
Przedmioty na Wydziale Filozoficznym
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filozofia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

-----

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

-----

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

informacja podczas pierwszych zajęć

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, dyskusja

Pełny opis:

CELEM przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zagadnień podejmowanych w filozoficznej refleksji nad przyrodą. Bloki zagadnień:

Historia filozofii przyrody

Wybrane zagadnienia z zakresu filozoficznej refleksji nad przyrodą nieożywioną

Filozofia przyrody ożywionej: życie: geneza, definicje, studia nad zwierzętami

Filozoficzne zagadnienia ewolucjonizmu

Ekofilozofia

Epoka człowieka, antropocen

Biopolityka

Literatura:

FILOZOFIA PRZYRODY. ZARYS HISTORYCZNY, M. Heller, Kraków 2007

TAJEMNICE NATURY. ZARYS FILOZOFII PRZYRODY, G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świerzyński, Warszawa 2019

GŁÓWNE PROBLEMY FILOZOFII BIOLOGII

(red.) K. Chodasewicz, A. Grabizna, A. Proszewska, A. Stencel, A. Ziemny, Warszawa 2017

POWSTANIE I EWOLUCJA ŻYCIA, B. Korzeniewski, Rzeszów 1996

WPROWADZENIE DO FILOZOFICZNYCH PROBLEMÓW EKOLOGII, (red.) A. Papuziński, Bydgoszcz 1999

BIOPOLITYKA, T. Lemke, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA. czytania ze zrozumieniem prac naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu filozofii przyrody, posługuje się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu filozofii przyrody; systematyzowania wiedzy szczegółowej; porównywania różnych koncepcji teoretycznych; konstruowania dłuższych wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej; brania udziału w dyskusjach naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, test wyboru

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Szczuciński
Prowadzący grup: Antoni Szczuciński, Marek Woszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kazibut
Prowadzący grup: Radosław Kazibut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kazibut
Prowadzący grup: Radosław Kazibut, Adam Opara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.