Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do projektowania zespołowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-WPZ-11MDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0212) Moda, wystrój wnętrz i projektowanie przemysłowe
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do projektowania zespołowego
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Media Interaktywne i Widowiska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

• kształcenie umiejętności pracy i komunikacji w interdyscyplinarnym zespole.

• kształcenie kompetencji społecznych (praca samodzielna oraz zespołowa).

• rozumienie wartości i funkcji pracy zespołowej we współczesnych badaniach

naukowych.

• Kształcenie umiejętności podejmowania różnych ról w zespole

• opracowywanie nowoczesnych form prezentacji wyników badań zespołowych

• kształcenie nowoczesnego humanistycznego warsztatu badawczego

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

IV rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

materiały (w tym cyfrowe bazy danych i publikacje) udostepnione zostaną przez prowadzącego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

lektura indywidualna, dyskusja w grupie, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi, opracowanie zadanego zagadnienia na ocenę, przygotowanie dokumentacji

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami i strategiami projektowania realizowanymi w inter- i transdycyplinarnych zespołach. Zajęcia prowadzone są metodami PBL (project-based learning). Zaliczenie przedmiotu następuje po zrealizowaniu projektu grupowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami i strategiami projektowania realizowanymi w inter- i transdycyplinarnych zespołach. W czasie kursu omawiane są między innymi metodologie wynikające z praktyki design thinking, experience economy oraz grywalizacji. Zajęcia prowadzone są metodami PBL (project-based learning). Zaliczenie przedmiotu następuje po zrealizowaniu projektu grupowego.

Poszczególne zajęcia omawiać będą:

- Cyfrowe narzędzia zespołowego warsztatu badawczego

- Metodologie pracy w zespole

- opracowywanie i przygotowywanie warsztatu projektowego dla zespołu

- design thinking

- Procesy dywergencji i konwergencji

- Ewaluacjia projektu zespołowego

- opracowywanie dokumentacji

- formy komunikacji i role w grupie

- multimedialne formy prezentacyjne

- realizacja projektu zespołowego

Literatura:

• Manuel Lima, Visual Complexity: Mapping Patterns of Information, Princeton 2011.

• Understanding Digital Humanities, ed. David M. Berry, Hampshire 2012.

• Thomas Bartscherer, Roderick Coover, Switching Codes: Thinking Through New Technology in

the Humanities and the Arts, Chicago 2011.

• Scott Doorley, Scott Witthoft, Make Space. How to Set Space for Creative Collaboration, Willey

2012.

• Tim Brown, Zmiana przez design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Libron 2016.

• Joseph Pine, James Gilmore, Experience economy, Cambridge 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- Zna różne formy współpracy w zespole projektowym

- przygotować dokumentację zespołowego projektu naukowego, artystycznego, kulturalnego

- Analizować poszczególne etapy pracy nad długoterminowym projektem, prowadzić ewaluację i korygować powstałe błędy

- przygotować i przedstawić prezentację o tematyce teoretycznej

- zainicjować i przygotować profesjonalny projekt na podstawie baz danych i źródeł naukowych

- w sposób przejrzysty i zrozumiały prezentować wyniki własnych badań wykorzystując przy tym różne formy prezentacyjne

- współpracować z grupie, umie prowadzić indywidualnie badania i wprowadzać ich wyniki do projektu zespołowego

- wykorzystać narzędzia cyfrowe w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji, pracy zespołowej, projektach);

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- aktywność w czasie pracy zespołowej i umiejętność prezentowania wspólnie

wypracowanych efektów

- opracowanie zadanych zagadnień

- zrealizowanie projektów indywidualnych i zespołowych

- merytoryczna wartość projektu

- prezentacja i obrona projektu końcowego

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość zagadnień realizowanych w czasie zajęć, aktywny udział w zajęciach, pełne opracowanie dokumentacji i zrealizowanie projektu indywidualnego i zespołowego, przygotowanie prezentacji wyników badań

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w samodzielnie i zespołowo przygotowywanych projektach

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności w posługiwaniu się omawianymi narzędziami, mniejszy udział w realizacji projektów zespołowych

3,5 – zadowalająca znajomość zagadnień realizowanych w czasie zajęć, udział w zajęciach, opracowanie dokumentacji i zadowalające zrealizowanie projektu indywidualnego i zespołowego, zadowalające przygotowanie prezentacji wyników badań

3,0 – zadowalająca znajomość zagadnień realizowanych w czasie zajęć, udział w zajęciach, opracowanie dokumentacji i zadowalające zrealizowanie projektu indywidualnego i zespołowego, zadowalające przygotowanie prezentacji wyników badań, słabe umiejętności w posługiwaniu się omawianymi narzędziami, mały udział w realizacji projektów zespołowych

2,0 - niezadowalająca znajomość zagadnień realizowanych w czasie zajęć, brak aktywnego udział w zajęciach, nie zrealizowanie projektu indywidualnego i zespołowego

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Jelewska, Michał Krawczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Jelewska, Michał Krawczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.