Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr dzisiejszy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-TD-11WDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr dzisiejszy
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów z najnowszymi nurtami teatru i najważniejszymi twórcami

- kształtowanie postawy zaangażowanego widza teatralnego

- zwrócenie uwagi na związki dzieł teatralnych z życiem codziennym jednostki i społeczeństwa, kulturą i aktualną polityką.

- umiejętność analizy i interpretacji oglądanego spektaklu w różnych formach wypowiedzi (dyskusje, opinie, notatki, komentarze).


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są aktualnościom teatralnym, współczesnej estetyce teatralnej oraz tematom, wokół których skupia się najnowszy teatr.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć:

-Najważniejsi, współcześni twórcy teatralni i najnowsze spektakle oraz ośrodki i festiwale teatralne działające w Polsce (z uwzględnieniem teatralnego tła międzynarodowego).

-Istotne konteksty humanistyczne, kulturowe, społeczne i polityczne w najnowszych spektaklach teatralnych.

-Czasopisma i portale na temat bieżącego życia teatralnego oraz teatrologiczne serie wydawnicze.

-Elementy budujące dzieło teatralne: tekst, aktor, scenografia, muzyka itp. Współtwórcy spektaklu: dramaturg, choreograf, muzycy itp.

-Estetyczne formy kształtujące współczesny teatr (min. teatr postdramatyczny, taniec w teatrze, media, teatr w przestrzeni nieteatralnej).

Literatura:

a) Patrice Pavis, Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy., Warszawa 2011.

b) 20-lecie. Teatr polski po 1989, pod red. Igi Gańczarczyk, Kraków 2010.

c) wybrane numery czasopism teatralnych: „Didaskalia”, „Dialog”, „Teatr”, „Notatnik teatralny”.

d) Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatyczny, Kraków 2011.

e) Wojciech Klimczyk, Wizjonerzy Ciała. Panorama Współczesnego teatru tańca, Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

-właściwie stosować podstawową terminologię z zakresu teatrologii oraz pokrewnych dziedzin humanistycznych

-dokonać analizy i interpretacji dzieła teatralnego.

-Orientować się we współczesnym życiu kulturalnym, zwłaszcza w obszarze sztuk widowiskowych i performatywnych.

-formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach dotyczących kultury, życia społecznego, problemów zawodowych i kwestii światopoglądowych.

-Poprawnie dobierać argumenty i wyciągać wnioski, wykorzystując poglądy innych autorów i wiedzę zdobytą na zajęciach i dzięki lekturze zadanych tekstów.

-W różnych formach realizować potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze, a zwłaszcza w życiu teatralnym zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim.

-Rozpoznać różne rodzaje tekstów i widowisk oraz dokonać ich podstawowej analizy i interpretacji w mowie i piśmie z zastosowaniem adekwatnych środków wyrazu

-Wykonać samodzielne zadanie badawcze, dotyczące wybranego, szczegółowego zakresu tematycznego (dot. twórcy bądź danego spektaklu, dramatu i jego różnych inscenizacji itp.), oraz zaprezentować uporządkowaną wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (zabieranie głosu w dyskusji, posługiwanie się informacjami i pojęciami z zadanych lektur, powoływanie się na fragmenty oglądanych spektakli oraz recenzji teatralnych)

- sporządzenie raportu z dyskusji studentów na temat konkretnego spektaklu/twórcy oraz uzupełnienie go o własne komentarze i indywidualną interpretację oraz konteksty z literatury uzupełniającej – praca pisemna.

- zaliczenie 3 kolokwiów z zakresu aktualności teatralnych, publicystyki i premier teatralnych oraz festiwali.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.