Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie, 2 semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDU-MA-MGR2 Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie, 2 semestr
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Przedmioty na 2 semestrze kulturoznawstwa II stopnia po angielsku
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Intercultural Communication

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Transfer of knowledge about identification and formulation of research problem.

2. Transfer of skills in developing the substantive project of the MA thesis: from desk research to empirical analyses.

3. Developing of discursive and narrative skills (editing and writing).

4. Developing the critical attitude towards formulated research problem.

5. Presentation of basic methods of qualitative research employed in humanistic.

6. Familiarizing with the ethical principles of conducting scientific and humanistic research.

7. Presentation of methodologies and interpretative methods useful in conducting the thesis in cultural studies.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

--

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

no

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

library

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Discussions

Text-based work

Case study work

Task – solving learning

Scientific inquiry method

Demonstration and observation

Sound and/or video demonstration


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4+4+10

Pełny opis:

Methodologies and methods – similarities and differences. The basics of desk research.

Interpretative approaches in contemporary humanistic.

Baiscs of editing: bibliography and references.

Information studies. Selection and use of sources.

Discussion of individual work topics.

Copyright in Poland and the problem of plagiarism.

Criteria for assessing a master thesis.

Literatura:

N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds.). Handbook of Qualitative Research, London: Sage Publications, 2000.

U. Eco, How to Write a Thesis, MIT Press, 2015

C. Riessman, Narrative Methods for the Human Sciences, London: Sage Publications 2008,

D. Silverman, Doing qualitative research: A practical handbook, Thousand Oaks, CA: Sage Publications 2000,

Problem-related readings adapted to particular dissertations will be given during the seminar classes.

Efekty uczenia się:

Student zna teoretyczne koncepcje kultury, którą stosuje w perspektywie interdyscyplinarnej

Student zna specyfikę metodologiczną oraz aktualne kierunki w badaniach historyczno-kulturowych

Student rozpoznaje aktualne orientacje metodologiczne we współczesnej humanistyce, których osiągnięcia potrafi aplikować do badań nad kulturą

Student trafnie diagnozuje zmiany zachodzące we współczesnym życiu kulturalnym oraz narzędzia terminologiczne i koncepcyjne, niezbędne do rozpoznawania, analizowania i interpretowania nowych praktyk kulturowych

Student wykorzystując zdobytą wiedzę, zwłaszcza z zakresu estetyki, dokonywać samodzielnej i specjalistycznej interpretacji współczesnych wytworów artystycznych oraz wyjaśniać właściwe współczesnej kulturze artystycznej zjawiska i procesy, prezentując wyniki swych dociekań w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym

Student dokonuje trafnego interpretowania sensów symbolicznych ludzkiej myśli i działań w swojej i obcej grupie społecznej, pogłębiania swojego uczestnictwa w kulturze oraz rozwijania umiejętności komunikacji kulturowej i międzykulturowej

Metody i kryteria oceniania:

Essay

Individual presentation

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kaczmarek, Jacek Sójka
Prowadzący grup: Marianna Michałowska, Krzysztof Moraczewski, Jacek Sójka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kaczmarek, Jacek Sójka
Prowadzący grup: Krzysztof Moraczewski, Jacek Sójka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kaczmarek, Jacek Sójka
Prowadzący grup: Krzysztof Moraczewski, Jacek Sójka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.