Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie umów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TUMO-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie umów
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest pogłębienie praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia umów obrębie języków angielskiego i polskiego. Podczas kursu studenci poznają zaawansowane struktury oraz style pisania umów, jak również rozwijają umiejętności w posługiwaniu się specjalistyczną terminologią typową dla umów w obu językach. Zapoznają się z podstawami prawa umów w systemie common law oraz w Polsce. Zapoznają się z typowymi klauzulami umownymi oraz najczęściej popełnianymi błędami w tłumaczeniu umów. Pogłębiać będą umiejętność interpretacji umów oraz umiejętności władania poprawną polszczyzną właściwą dla danego rejestru.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle, zalecane strony internetowe i bazy terminologiczne

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

omówienie strategii tłumaczeniowych umów, omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa umów w obu systemach prawnych, wprowadzenie fachowej terminologii, ćwiczenia leksykalne, analiza błędów tłumaczeniowych, wykonywanie tłumaczeń umów

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 ECTS

Skrócony opis:

W czasie trwania przedmiotu studenci zostaną zapoznani z konwencjami redakcyjnymi i językowami umów oraz zasadami ich tłumaczenia.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Zaawansowane struktury, styl i leksyka języka umów

2. Terminologia umów: internetowe bazy danych, słowniki specjalistyczne, teksty paralelne

3. Tłumaczenie komparycji umów w języku polskim i angielskim

4. Tłumaczenie standardowych klauzul w umowach polskich

5. Tłumaczenie standardowych klauzul w umowach angielskich

6. Tłumaczenie umów o pracę

7. Tłumaczenie umów zlecenia i o dzieło

8. Tłumaczenie umów sprzedaży

9. Tłumaczenie umów najmu

10. Typowe błędy w tłumaczeniu umów

Literatura:

Adams, K. 2013. A manual of style for contract drafting. American Bar Association. 3nd ed.

Berezowski, L. 2014. Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? C.H. Beck. Wyd. 5

Biel, Ł. 2011. Terminologia, frazeologia i stylistyka umowy o pracę oraz contract of employment i statement of employment particulars.. Lingua Legis nr 19

Cempura A, Kasolik A. 2015. Metodyka sporządzania umów gospodarczych. Wolters Kluwer

Chartrand, M. 2009. English for contract and company law. Sweet & Maxwell. 3rd ed.

Cyganik, M. 2013. Legal English. C.H. Beck.

Doliwa, A. 2012. Zobowiązania. C.H. Beck. 3 wydanie

Gniewek, E., Machnikowski, P. 2016. Zarys prawa cywilnego. Wyd. 2. CH Beck.

Jopek-Bosiacka, A. 2006. Przekład prawny i sądowy. PWN [rozdział 3]

Konieczna-Purchała. 2014. Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. CH Beck. [rozdział 1]

Krois-Lindner, A. 2013. International legal English. 2nd ed. CUP

Kurczak-Samodulska, A.; Kuszlewicz, K. 2015. Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach. C.H. Beck.

Murray, R. 2014. Contract law. The fundamentals. Sweet&Maxwell. 3rd ed.

Myrczek, E. 2012. Lexicon of law terms. C.H. Beck. Wyd. 3

Wild, C., Weinstein, S. 2010. Smith & Keenan’s English law. Sweet & Maxwell. 16th ed.

Kodeks cywilny [Księga Trzecia]

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia umów w obrębie języka angielskiego i polskiego

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia umowy na podstawie otrzymanych materiałów

3. zna zasady tłumaczenia umów

4. zna słownictwo języka angielskiego w różnych rejestrach w tym rejestrze prawniczym (umowy)

5. potrafi tłumaczyć teksty napisane w języku angielskim lub polskim należące do różnych rejestrów na drugi język

6. potrafi właściwie interpretować umowy

7. używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski oraz zaawansowanej angielszczyzny w przekładzie z języka polskiego

8. potrafi wyszukiwać i używać zaawansowaną terminologię prawniczą związaną z umowami

9. ma wiedzę na temat dyskursu prawnego w języku polskim i angielskim

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

(F) dyskusja podczas zajęć

(F) sprawdzenie przygotowania do zajęć, obserwacja podczas dyskusji i moderowanie dyskusji

(P) testy sprawdzające - krótkie quizy

(P) tłumaczenie na zajęciach (symulacja egzaminu)

(P) terminowe przesłanie tłumaczeń, ocena tłumaczeń oraz projektów grupowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.