Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SEM-DYP-ZL-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://wa.amu.edu.pl/wa/seminaria_licencjackie_filologia_angielska_niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia angielska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr dwusemestralnego seminarium dyplomowego (licencjackiego). Następny semestr: 15-SEM-DYP-ZL-22.)

Opisy wszystkich seminariów licencjackich w danym roku akad. dostępne są na wskazanej stronie WWW.

Pełny opis:

(Pierwszy semestr dwusemestralnego seminarium dyplomowego (licencjackiego). Następny semestr: 15-SEM-DYP-ZL-22.)

Opisy wszystkich seminariów licencjackich w danym roku akad. dostępne są na wskazanej stronie WWW.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)