Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreatywność w tłumaczeniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-KWT-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kreatywność w tłumaczeniu
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy o specyfice i strategiach przekładu kreatywnego

Stworzenie środowiska do pracy zespołowej (Google docs)

Tłumaczenie tekstów 'artystycznych' o podwyższonym stopniu trudności

Dokonywanie korekty tłumaczonych tekstów na język polski i angielski

Praca w zespole tłumaczy i edytorów


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Kurs jest prowadzony przy wykorzystaniu Google docs. Wszystkie tłumaczenia są robione i poprawiane w Google docs

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka polskiego C2

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Sylabus udostępniany studentom, dokument Google docs z każdych przeprowadzonych zajęć.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów:

Dyskusja, praca z tekstem, praca w środowisku internetowym (Google docs).


Metody oceniania (formujące i podsumowujące) stopnia osiągnięcia efektów

F: oceny cząstkowe za każde wykonane tłumaczenie

P: tłumaczenie na ocenę na zajęciach


Studenci otrzymują potwierdzenie uczestnictwa w praktykach tłumaczeniowych od instytucji udostępniającej teksty do tłumaczenia

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30h

Praca własna studenta: przygotowywanie na każde zajęcia tłumaczenia przypisanego fragmentu tekstu oraz wykonywanie na każde zajęcia korekty wybranego fragmentu 100h

SUMA GODZIN 130h


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course focuses on practising creative translation or transcreation. Divided into two teams, students perform translations and text corrections for a real customer. The texts are very demanding; students are faced with critical texts and the reviews of works of art and exhibitions. The course takes place in the computer room. Each class is devoted to the analysis of the text translated and corrected at home and finishes with sending the translated document back to the customer. In order to receive a positive grade each student has to actively participate in classroom activities, receive positive grades, both for the performed translations and corrections, and pass the in-class translation. Additionally, each student receives a certificate of participation from the customer.

Pełny opis:

Pierwsze zajęcia to wprowadzenie do przekładu kreatywnego: charakterystyka i strategie.

Każde kolejne zajęcia to sesje tłumaczeniowo-edytorskie prowadzone w środowisku Google docs, w sali komputerowej na Wydziale Filologii Angielskiej

Literatura:

Beylard-Ozeroff, Ann, Jana Králová and Barbara Moser-Mercer (eds). 1998. Translators' strategies and creativity: selected papers from the 9th International Conference on Translation and Interpreting, Prague, September 1995 : in honor of Jiří Levý and Anton Popovič. Philadelphia: John Benjamins.

Brumme, Jenny and Anna Espunya (eds). 2012. The Translation of Fictive Dialogue. Nowy Jork: Rodopi.

Kemble, Ian and O'Sullivan, Carol (eds). 2006. Translation and Creativity: How creative is the Translator? Portsmouth: University of Portsmouth.

Loffredo, Eugenia & Manuela Perteghella and contributors (2006). Translation and Creativity: Perspectives on Creative Writing and Translation Studies. London/New York: Continuum.

Munat, Judith (ed.). 2007. Lexical Creativity. Philadelphia: John Benjamins.

Swann, Joan; Pope, Rob and Carter, Ronald eds. (2011). Creativity in Language and Literature: the state of the art. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Efekty uczenia się:

Student:

Korzysta z pogłębionej i poszerzonej wiedzy o specyfice kreatywnego tłumaczenia tekstów o podwyższonym stopniu trudności tzw. artystycznych.

Posługuje się rozmaitymi narzędziami wspomagającymi pracę tłumacza (tłumaczenie zespołowe w Google docs).

Tłumaczy teksty o podwyższonym stopniu trudności, zgodnie z ich funkcją, dostosowując je do oczekiwań klienta/ odbiorcy.

Edytuje i redaguje teksty o określonej funkcji i stylu w języku polskim i angielskim.

Współpracuje z innymi tłumaczami i redaktorami oraz z klientem, dla którego wykonywane są tłumaczenia

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych w ramach pracy w domu, bardzo dobre umiejętności wykonywania korekty tłumaczeniowej, bardzo dobra ocena z zaliczenia końcowego, bardzo duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, bardzo duża aktywność, obecność na zajęciach.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobre i dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych w ramach pracy w domu, bardzo dobre umiejętności wykonywania korekty tłumaczeniowej, ocena dobry plus z zaliczenia końcowego, duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach.

dobry (db; 4,0): dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych w ramach pracy w domu, dobra umiejętność wykonywania korekty tłumaczeniowej ocena dobra z zaliczenia końcowego, duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach

dostateczny plus (+dst; 3,5): oceny: dostateczny/ dostateczny plus z tłumaczeń wykonywanych w ramach pracy w domu, dostateczne umiejętności wykonywania korekty tłumaczeniowej, ocena dostateczny/ dostateczny plus z zaliczenia końcowego, obecność na zajęciach

dostateczny (dst; 3,0): ocena dostateczna z tłumaczeń wykonywanych w ramach pracy w domu, dostateczne umiejętności w wykonywaniu korekty tłumaczeniowej, ocena dostateczna z zaliczenia końcowego, obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

W ramach zajęć odbywają się praktyki tłumaczeniowe, tj. studenci wykonują tłumaczenia tekstów o tematyce artystycznej dla autentycznego odbiorcy np. Galeria Grażyny Kulczyk Art Stations w Poznaniu (2014), ABC Gallery w Poznaniu (2015), BWA w Częstochowie (2016).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.