Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ideologie i wartości w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-IIWWM-JIK-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ideologie i wartości w mediach
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Język i komunikacja w mediach i polityce

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. umiejętność definiowania pojęć i procesów związanych z analizą dyskursu, wartościowaniem, wartościami i ideologią

2. umiejętność rozpoznawania i identyfikowania struktur językowych użytych w dyskursie dziennikarskim w celu wyrażania ideologii, wartość i wartościowania

3. umiejętność interpretowania ról i użycia struktur językowych w dyskursie dziennikarskim w celu wyrażania wartości i wartościowania

4. umiejętność charakteryzowania wartości odnoszących się do określonych sfer życia oraz łączenie ich z ideologiami

5. posiadanie świadomości procesów zachodzących w obrębie mediów masowych

6. krytyczne analizowanie komunikatów medialnych i adekwatnie ich ocenianie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują dokładne instrukcje i opis oraz materiały do zajęć.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Seminarium; krytyczna analiza tekstów naukowych, prezentacja treści wybranych artykułów przez studentów, dyskusja, ćwiczenia (w tym w grupach i indywidualnie) w analizie przykładów językowych

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Dyskurs – definicje pojęcia, aspekty i części składowe

2. Strukturalne a funkcjonalne podejście do dyskursu i analizy dyskursu

3. Wybrane aspekty z dziedziny mediów masowych – typy dziennikarstwa

4. Wybrane aspekty z dziedziny mediów masowych – typy tekstów dziennikarskich

5. Ideologia, władza i hegemonia

6. Wartości i wartościowanie językowe

7. Związek ideologii z wartościami i procesem wartościowania

8. Mechanizmy językowe w wyrażaniu ideologii, wartości i wartościowania w dyskursie

9. KAD jako metoda badawcza w analizie komunikatów medialnych

10. Wartości rozszerzenia UE z 2004 r. w dyskursie medialnym

11. Modalność w wyrażaniu wartości i wartościowania w dyskursie prasowym

12. Tranzytywność jako wyznacznik wartościowania

13. Wartościowanie akcji i aktorów w dyskursie medialnym

14. Wartości i wartościowanie jako wyznaczniki tożsamości narodowej

Literatura:

Fairclough, Norman. ...

Fairclough, Norman. 1995. Critical discourse analysis: The critical study of language. London: Longman.

Fowler, Roger. ...

Halliday, Michael, A., K. 1978. Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning. Baltimore: University Park Press.

Kielar, Maciej. 2009. ‘Modality as a discursive marker of values and valuation.’ In: Zdzisław Wąsik – Józef Zaprucki (eds.) Słowo jako wyraz duchowości człowieka [The word as an expression of human spirituality]. Zeszyty Wydziału Humanistycznego III. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, 85-98.

Kielar, Maciej. 2010a. ‘Values of the 2004 EU Enlargement in Media Discourse.’ Poznań Studies in Contemporary Linguistics 46/3: 313-330.

Kielar, Maciej. 2010b. ‘Values as discursive markers of national identity.’ In: Romedea, Adriana-Gertruda (ed.) Cultural Spaces and Identities in (Inter)Action. INTERSTUDIA 6/2010. Bacau: Alma Mater Bacau, 48-57.

Kielar, Maciej. 2011. ‘Transitivity as a marker of valuation in journalistic discourse.’ In: Kamila Dębowska-Kozłowska – Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (eds.) On Words and Sounds: A Selection of Papers from the 40th PLM, 2009. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 311-322.

Kress, Gunther - Robert Hodge. 1979. Language as ideology. London: Routledge − Kegan Paul.

Krzeszowski, Tomasz, P. 1997. Angels and devils in hell. Elements of axiology in semantics. Warszawa: Energia.

Schiffrin, Deborah. 1994. Approaches to discourse. Oxford: Blackwell.

Van Dijk, Teun, A. ...

Wodak, Ruth. 2002. “Aspects of critical discourse analysis”, Zeitschrift für Angewandte Linguistik 36: 5–31

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. definiować pojęcia i procesy związane z analizą dyskursu, wartościowaniem, wartościami i ideologią

2. rozpoznawać i identyfikować struktury językowe użyte w dyskursie dziennikarskim w celu wyrażania wartości i wartościowania

3. interpretować użycie struktur językowych i wyjaśniać ich role w wyrażaniu wartości i wartościowania

4. charakteryzować wartości odnoszące się do określonych sfer życia i łączyć je z ideologiami

5. świadomie postrzegać procesy zachodzących w obrębie mediów masowych

6. krytycznie analizować komunikaty medialne i adekwatnie je oceniać

7. współpracować w grupie by określić pytanie badawcze, hipotezy i metody w czytanych tekstach naukowych

8. podjąć merytoryczną dyskusję by obronić własne poglądy lub skrytykować poglądy innych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

(F) ocena ustna przygotowania do zajęć, udziału w dyskusji, trafności analiz językowych

(P) pisemna analiza wybranego tekstu prasowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Kielar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Kielar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Kielar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kielar
Prowadzący grup: Maciej Kielar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.