Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i geografia Nowej Zelandii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HIGNZ-ANZ-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i geografia Nowej Zelandii
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Australia i Nowa Zelandia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, procesów i postaci w historii Nowej Zelandii

2. Rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii.

3. Rozwinięcie szczegółowej znajomości geografii Nowej Zelandii oraz umiejętności posługiwania się mapami

4. Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych.

5. Dostarczenie studentom nazewnictwa i terminologii historycznej i geograficznej w języku angielskim

6. Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle materiałów z wykładów oraz linków i dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z użyciem multimediów, zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych podręczników.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Kraj i jego mieszkańcy – próba zarysowania okresu przedhistorycznego

2. Odkrywanie i podbój Nowej Zelandii

3. Kształtowanie się kolonii

4. Reakcja Maoryska i jej następstwa. Tzw. wojny maoryskie

5. Wewnątrz brytyjskiego systemu kolonialnego: Kształtowanie się dominialnej odrębności i jej funkcjonowanie (XIX/XX – 1945 r.)

6. Powojenna Nowa Zelandia (tj. po 1945 r.) Jej funkcjonowanie gospodarcze i polityczne

7. Współczesna Nowa Zelandia. Obraz państwa i społeczeństwa. Usytuowanie w zglobalizowanym świecie, wraz z konsekwencjami

Literatura:

King, Michael. 2003. The Penguin History of New Zealand. Penguin Books.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. scharakteryzować poszczególne okresy historyczne oraz geografię Nowej Zelandii

2. opisać, łączyć ze sobą oraz lokalizować kluczowe wydarzenia i procesy historyczne

3. zrozumieć tło historyczne w dziełach literatury i kultury nowozelandzkiej

4. scharakteryzować i ocenić wkład działalności ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny Nowej Zelandii

5. rozpoznać odniesienia do historii we współczesnej literaturze, filmie i życiu codziennym.

6. korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim i polskim

7. prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F – aktywność na zajęciach;

P – esej zaliczeniowy, składający się z pytania otwartego;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skirecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.