Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat krytycznej analizy mediów (News Literacy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-DPS1DWKA11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat krytycznej analizy mediów (News Literacy)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: Dziennikarstwo i kom. społ., studia stacj. I st. - przedmioty dla 5 sem., specj. dziennikarstwo
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Ukazanie znaczenia nowych mediów dla współczesnej debaty publicznej i komunikacji w ramach

społeczeństwa obywatelskiego.

Nauka krytycznej analizy przekazu medialnego pod kątem wiarygodności i autentyczności

przekazywanych informacji.

Wykształcenie zdolności identyfikacji przejawów nierzetelności i stronniczości mediów.

Doskonalenie warsztatu studentów jako twórców i odbiorców przekazów medialnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• Ma podstawową wiedzę o społeczeństwie, państwie i prawie;

• Potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach i opracowaniach;

• Ma potrzebę poszerzenia wiedzy o życiu społecznym i przekazywania jej innym;

• Rozumie znaczenie takiej wiedzy w pracy zawodowej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały i opracowania przekazywane są przez prowadzących w toku zajęć

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład multimedialny

ćwiczenia aktywne

praca w grupach

studia przypadków

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem – 15 h

Przygotowanie do zajęć - 10h

Zadania zlecane do przygotowania poza zajęciami - 15h

Przygotowanie do zadania na zaliczenie- 10h

Łącznie: 50 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) – 2

Pełny opis:

TK_01 Wprowadzenie do News Literacy i potęga informacji (P_W01)

TK_02 Kim jest dziennikarz (P_W01, P_W02, P_W03, P_K02)

TK_03 Drivers of news- redakcyjna selekcja tematów (P_W03, P_W04, P_K02)

TK_04 Uczciwość, równowaga i stronniczość dziennikarska (P_W01, P_W03, P_U02, P_K01, P_K02)

TK_05 Dowody i źródła w pracy dziennikarskiej (P_W03, P_W04, P_U01, P_K01, P_K02)

TK_06 Dekonstrukcja przekazu medialnego (I) (P_W03, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02)

TK_07 Dekonstrukcja przekazu medialnego (II) ((P_W03, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02)

TK_08 Potęga obrazu i media społecznościowe (P_W01, P_W02, P_W03, P_K01, P_K02)

Literatura:

Materiały i opracowania przekazywane przez prowadzących w toku zajęć

Efekty uczenia się:

P_W01 Zna charakter i skalę oddziaływania mediów na współczesne życie społeczne i polityczne. (K_W02, K_W03, K_W09)

P_W02 Jest świadomy/świadoma różnic między różnymi formami informacji (wiadomościami, propagandą, rozrywką). (K_W02, K_W03,

K_W04, K_W09, K_W13, K_W14)

P_W03 Zna najważniejsze elementy profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego (równowaga, rzetelność, właściwe źródła). (K_W02,

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W13)

P_W04 Zna cykl redakcyjny oraz zasady selekcji informacji przez redakcje. (K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W08, K_W12, K_W13)

P_U01 Ocenia wiarygodność źródeł. (K_U01,K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12)

P_U02 Rozpoznaje stronniczość w przekazie medialnym. (K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, K_U15,

K_U16)

P_K01 Ma zdolność rozpoznawania manipulacji w przekazie medialnym. (K_K01, K_K03, K_K07, K_K11, K_K12)

P_K02 Tworzy wiarygodne i rzetelne informacje/przekazy medialne. (K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08, K_K11, K_K12)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania formujące:

- Ćwiczenia w grupach

- Aktywność na zajęciach

Metody oceniania podsumowujące:

- Końcowe ćwiczenie praktyczne w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Filipiak, Eliza Kania, Rafał Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Filipiak, Denis Halagiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipiak, Denis Halagiera
Prowadzący grup: Agnieszka Filipiak, Denis Halagiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.