Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel (cele) modułu kształcenia

a) przekazanie podstawowej wiedzy na temat działania komputera

b) kształtowanie umiejętności redagowania dokumentów tekstowych

c) wykształcenie umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego

d) wykształcenie umiejętności przygotowania własnej prezentację multimedialnej

e) wykształcenie umiejętności podstawowego przetwarzania i edytowania zdjęć

f) wykształcenie umiejętności korzystania z zasobów i możliwości Internetu (w celu komunikowania się I poszerzenia własnej wiedzy

Pełny opis:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

Wprowadzenie w pojęcia technologii informacyjnej, zasady BHP przy korzystaniu z komputerów, korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnej

Elementy prawa autorskiego w odniesieniu do technologii informacyjnej. Podstawowa konfiguracja i zabezpieczanie systemu operacyjnego.

Edytor tekstu – edycja i formatowanie prac naukowych

Edytor tekstu – elementy automatyzacji procesu tworzenia i edycji dokumentów

Edytor tekstu - wstawianie i formatowanie tabel, wykresów i obiektów graficznych

Edytor tekstu - wykorzystywanie stylów, przygotowywanie spisów treści

Edytor tekstu - korzystanie z korespondencji seryjnej

Arkusz kalkulacyjny – wprowadzanie, prezentowanie i formatowanie danych, tworzenie wykresów

Arkusz kalkulacyjny - podstawowe funkcje i operacje, przygotowywanie wydruków i formatowanie arkuszy

Podstawy przetwarzania grafiki (typy, podstawowe cechy, parametry i podstawowa edycja)

Przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej – zagadnienia wprowadzające

Przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej - użycie dźwięku, filmu i animacji

Przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej - automatyzacja procesu tworzenia i edycji

Wykorzystywanie zasobów Internetu

Wykorzystanie technologii informacyjnej do komunikacji i transmisji danych

Literatura:

Zalecana literatura

od 2021/2022

Agata Rzędowska, Jerzy Rzędowski, „Mistrzowskie prezentacje. Slajdowy poradnik mówcy doskonałego. Wydanie 2”, Helion, Gliwice 2018.

Joan Lambert, „Microsoft PowerPoint 2016 Krok po kroku”, Microsoft Press, Warszawa 2016.

Curtis Frye, „Microsoft Excel 2019 Krok po kroku”, Microsoft Press, Warszawa 2019.

Joan Lambert, „Microsoft Word 2016 Krok po kroku”, Microsoft Press, Warszawa 2016.

Błażej Witkowski, „GIMP. Poznaj świat grafiki komputerowej”, Helion, Gliwice 2019.

Von Glitschka, „Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe. Wydanie II”, Helion, Gliwice 2016.

Kevin Mitnick, William L. Simon, Steve Wozniak, „Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła. Wydanie II", Helion, Gliwice 2016.

Kevin Mitnick, William L. Simon, „Duch w sieci. Autobiografia największego hakera wszech czasów”, Helion, Gliwice 2011.

Dodatkowe materiały dostępne w Internecie

do 2019/2020

Katherine Murray, “Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście”, Helion, Gliwice 2011

Jaronicki Adam, „ABC MS Office 2007 PL”, Helion, Gliwice 2008

Jaronicki Adam, „ABC OpenOffice.ux.pl”, Helion, Gliwice 2007

Sikorski Witold, „Podstawy technik informatycznych”, PWN, Warszawa 2006.

Wojciechowski Adam, „Usługi w sieciach informatycznych”, PWN, Warszawa 2006

Maria Sokół, Sergiusz Flanczewski, Roland Zimek, „MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie”, Helion, Gliwice 2006

Włodzimierz Gajda, „GIMP. Ćwiczenia praktyczne”, Helion, Gliwice 2011

Marek Smyczek, Marcin Kaim, „Od zera do ecedeela” cz. 1-7, Gliwice 2007

Dodatkowe materiały dostępne w Internecie

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie i stosuje zasady bezpiecznej pracy, zasady działania oraz konfiguracji komputera

rozumie korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnej

rozumie i wykazuje postawę zgodną z prawnymi aspektami korzystania z technologii informacyjnej

stosuje zasady prawidłowej edycji tekstu na poziomie zaawansowanym

stosuje zasady prawidłowego tworzenia arkuszy kalkulacyjnych

stosuje zasady prawidłowej edycji grafiki oraz tworzenia prezentacji multimedialnych

stosuje wiedzę z technologii informacyjnej do komunikowania się i pogłębienia wiedzy z innych dziedzin

Metody i kryteria oceniania:

od 2020/2021

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

do 2019/2020

Praktyczne zadanie do wykonania przy komputerze dotyczące danej treści kształcenia np. przygotuj dokument w edytorze tekstu według podanego schematu.

ćwiczenia: pisemne kolokwia, projekt, przygotowanie się do zajęć oraz zaangażowanie podczas nich

Oceny:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.