Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-A301 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) przekazanie podstawowej wiedzy na temat działania komputera

b) kształtowanie umiejętności redagowania dokumentów tekstowych

c) wykształcenie umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego

d) wykształcenie umiejętności przygotowania własnej prezentację multimedialnej

e) wykształcenie umiejętności podstawowego przetwarzania i edytowania zdjęć i filmów,

f) wykształcenie umiejętności korzystania z zasobów i możliwości Internetu (w celu poszerzenia własnej wiedzy oraz pobrania bezpłatnych materiałów, programów itp.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Wprowadzenie w pojęcia technologii informacyjnej, zasady BHP przy korzystaniu z komputerów, korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnej

Elementy prawa autorskiego w odniesieniu do technologii informacyjnej.

Podstawowa konfiguracja i zabezpieczanie systemu operacyjnego.

Edytor tekstu – edycja i formatowanie prac naukowych

Edytor tekstu - wstawianie i formatowanie tabel, wykresów i obiektów graficznych

Edytor tekstu - wykorzystywanie stylów, przygotowywanie spisów treści

Edytor tekstu - korzystanie z korespondencji seryjnej

Arkusz kalkulacyjny – wprowadzanie, prezentowanie i formatowanie danych, tworzenie wykresów

Arkusz kalkulacyjny - podstawowe funkcje i operacje, przygotowywanie wydruków i formatowanie arkuszy

Podstawy przetwarzania grafiki (typy, podstawowe cechy, parametry i podstawowa edycja)

Podstawy przetwarzania dźwięku (typy, podstawowe cechy, parametry i podstawowa edycja)

Podstawy przetwarzania animacji i filmów (typy, podstawowe cechy, parametry, podstawowa edycja)

Przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej – zagadnienia wprowadzające

Przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej - użycie dźwięku, filmu i animacji

Wykorzystywanie zasobów Internetu

Wykorzystanie technologii informacyjnej do komunikacji i transmisji danych

Literatura:

Zalecana literatura

 Katherine Murray, “Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście”, Helion, Gliwice 2011

 Jaronicki Adam, „ABC MS Office 2007 PL”, Helion, Gliwice 2008

 Jaronicki Adam, „ABC OpenOffice.ux.pl”, Helion, Gliwice 2007

 Sikorski Witold, „Podstawy technik informatycznych”, PWN, Warszawa 2006.

 Wojciechowski Adam, „Usługi w sieciach informatycznych”, PWN, Warszawa 2006

 Maria Sokół, Sergiusz Flanczewski, Roland Zimek, „MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie”, Helion, Gliwice 2006

 Włodzimierz Gajda, „GIMP. Ćwiczenia praktyczne”, Helion, Gliwice 2011

Dodatkowe materiały dostępne w Internecie

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie i stosuje zasady bezpiecznej pracy, zasady działania komputera oraz konfiguracji systemu operacyjnego

rozumie korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnej

rozumie i wykazuje postawę zgodną z prawnymi aspektami korzystania z technologii informacyjnej

stosuje zasady prawidłowej edycji tekstu w sposób zaawansowany

stosuje zasady prawidłowego tworzenia arkuszy kalkulacyjnych

stosuje zasady prawidłowej edycji grafiki, dźwięku, animacji, filmu oraz tworzenia prezentacji multimedialnych

stosuje wiedzę z technologii informacyjnej do pogłębienia wiedzy z innych dziedzin

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadanie/pytanie służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Praktyczne zadanie do wykonania przy komputerze dotyczące danej treści kształcenia np. przygotuj dokument w edytorze tekstu według podanego schematu.

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karol Gibki, Piotr Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Przyborski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Czerniak, Cezary Promny, Piotr Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Pawluś, Mariusz Przyborski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Topolewski, Maciej Trojanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.