Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-301 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Wszystkie przedmioty dla programu DM-Kaplan
Wszystkie przedmioty dla programu DM-Katech
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

a) przekazanie podstawowej wiedzy na temat działania komputera

b) kształtowanie umiejętności redagowania dokumentów tekstowych

c) wykształcenie umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego

d) wykształcenie umiejętności przygotowania własnej prezentację multimedialnej

e) wykształcenie umiejętności podstawowego przetwarzania i edytowania zdjęć i filmów,

f) wykształcenie umiejętności korzystania z zasobów i możliwości Internetu (w celu poszerzenia własnej wiedzy oraz pobrania bezpłatnych materiałów, programów itp.


Skrócony opis:

Cel (cele) modułu kształcenia

a) przekazanie podstawowej wiedzy na temat działania komputera

b) kształtowanie umiejętności redagowania dokumentów tekstowych

c) wykształcenie umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego

d) wykształcenie umiejętności przygotowania własnej prezentację multimedialnej

e) wykształcenie umiejętności podstawowego przetwarzania i edytowania zdjęć i filmów,

f) wykształcenie umiejętności korzystania z zasobów i możliwości Internetu (w celu poszerzenia własnej wiedzy oraz pobrania bezpłatnych materiałów, programów itp.

Pełny opis:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK_01 Wprowadzenie w pojęcia technologii informacyjnej, zasady BHP przy korzystaniu z komputerów, korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnej

TK_02 Elementy prawa autorskiego w odniesieniu do technologii informacyjnej.

Podstawowa konfiguracja i zabezpieczanie systemu operacyjnego.

TK_03 Edytor tekstu – edycja i formatowanie prac naukowych

TK_04 Edytor tekstu - wstawianie i formatowanie tabel, wykresów i obiektów graficznych

TK_05 Edytor tekstu - wykorzystywanie stylów, przygotowywanie spisów treści

TK_06 Edytor tekstu - korzystanie z korespondencji seryjnej

TK_07 Arkusz kalkulacyjny – wprowadzanie, prezentowanie i formatowanie danych, tworzenie wykresów

TK_08 Arkusz kalkulacyjny - podstawowe funkcje i operacje, przygotowywanie wydruków i formatowanie arkuszy

TK_09 Podstawy przetwarzania grafiki (typy, podstawowe cechy, parametry i podstawowa edycja)

TK_10 Podstawy przetwarzania dźwięku (typy, podstawowe cechy, parametry i podstawowa edycja)

TK_11 Podstawy przetwarzania animacji i filmów (typy, podstawowe cechy, parametry, podstawowa edycja)

TK_12 Przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej – zagadnienia wprowadzające

TK_13 Przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej - użycie dźwięku, filmu i animacji

TK_14 Wykorzystywanie zasobów Internetu

TK_15 Wykorzystanie technologii informacyjnej do komunikacji i transmisji danych

Literatura:

Zalecana literatura

 Katherine Murray, “Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście”, Helion, Gliwice 2011

 Jaronicki Adam, „ABC MS Office 2007 PL”, Helion, Gliwice 2008

 Jaronicki Adam, „ABC OpenOffice.ux.pl”, Helion, Gliwice 2007

 Sikorski Witold, „Podstawy technik informatycznych”, PWN, Warszawa 2006.

 Wojciechowski Adam, „Usługi w sieciach informatycznych”, PWN, Warszawa 2006

 Maria Sokół, Sergiusz Flanczewski, Roland Zimek, „MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie”, Helion, Gliwice 2006

 Włodzimierz Gajda, „GIMP. Ćwiczenia praktyczne”, Helion, Gliwice 2011

Dodatkowe materiały dostępne w Internecie

Metody i kryteria oceniania:

Przykłdowe pytania/zadania;

Praktyczne zadanie do wykonania przy komputerze dotyczące danej treści kształcenia np. przygotuj dokument w edytorze tekstu według podanego schematu.

Kryteria oceniania

 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

 3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami

 2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.