Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Public Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-PR-11-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public Relations
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z problematyką Public Relations

Rozwinięcie umiejętności kreowania wizerunku, opracowania strategii budowania wizerunku, wprowadzania zmian w obecnym wizerunku

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, rodzajami i etapami procesu PR

Przedstawienie roli i znaczenia Public Relations w doradztwie zawodowym

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku instytucji

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku osoby

Przedstawienie postaci rzecznika prasowego; wykształcenie, umiejętności, obowiązki zawodowe, rola i miejsce w organizacji


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja, burza mózgów, case stady - analiza przypadków

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu PR oraz wykorzystania jej w pracy doradcy zawodowego i personalnego.

Pełny opis:

Zajęcia z PR kładą nacisk na umiejętność kształtowania stosunków publicznych instytucji lub osób z otoczeniem zewnętrznym. Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności odnoszących się do budowania dobrego wizerunku, zarządzania sytuacja kryzysową, współpracy z mediami.

Literatura:

Black S., Public Relations, Kraków 2003

Budzyńki W., Public Relations zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1999

Cenka E.M., Public Relations, Poznań 2002

Ociepka B, (red) Public Relations w teorii i praktyce, Wrocław 2003

Kamińska - Radomska I., Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce, Warszawa 2015

Kowalska K., Łakoma A., Szymoniuk B., Wizerunek biznesowy, Lublin 2011

dostęp: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=651

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością, Warszawa 2015, dostęp: https://akademiaszczescboze.files.wordpress.com/2015/11/protokol_dyplomatyczny__miedzy_tradycja_a_nowoczesnoscia_-_tekst.pdf

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu PR

Potrafi dokonać analizy wizerunku osoby

Potrafi dokonać analizy wizerunku organizacji

Potrafi zaplanować strategię PR-ową dla osoby

Potrafi zaplanować strategię PR-ową dla organizacji i produktu

Potrafi stworzyć notkę prasową

Zna i stosuje zasady etyki PR-owej

Potrafi zastosować w praktyce (jako doradca zawodu lub personalny) nabyte umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

P- prezentacja projektu

F- casy study

F- dyskusja

5.0– znakomicie opracowane prezentacji, wysoki poziom i wiedzy z obszaru PR podczas prezentacji projektu

4.5 – bardzo dobre opracowanie prezentacji, bardzo dobry poziom wiedzy z obszaru PR podczas prezentacji projektu

during the presentation of the project

4.0 – dobre opracowania prezentacji, satysfakcjonujący poziom wiedzy z obszaru PR podczas prezentacji projektu

3.5 – poprawna prezentacja, wystarczający poziom wiedzy z obszaru PR podczas prezentacji projektu

3.0 – pobieżna prezentacja, małe błędy, niski poziom wiedzy z obszaru PR podczas prezentacji projektu

2.0 – prezentacja niewystarczająca, zawierające liczne błędy, brak wiedzy z zakresu PR

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Barańska
Prowadzący grup: Magdalena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

C1-Zapoznanie studentów z problematyką Public Relations

C2- Rozwinięcie umiejętności kreowania wizerunku, opracowania strategii budowania wizerunku, wprowadzania zmian w obecnym wizerunku

C3-Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, rodzajami i etapami procesu PR

Przedstawienie roli i znaczenia Public Relations w doradztwie zawodowym

C4-Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku instytucji

C5-Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku osoby/

C6 -Przedstawienie postaci rzecznika prasowego; wykształcenie, umiejętności, obowiązki zawodowe, rola i miejsce w organizacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu PR oraz wykorzystania jej w pracy doradcy zawodowego i personalnego.

Literatura:

Black S., Public Relations, Kraków 2003

Budzyńki W., Public Relations zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1999

Caldini B.R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańska 2004

Cenka E.M., Public Relations, Poznań 2002

Clarkk D., Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniować własna markę i zbudować karierę, Gliwice 2014

Denny R., Sztuka mówienia i porozumiewania się kluczem do sukcesu w pracy. Co i jak mówić i pisać by być wysłuchanym, zrozumianym i szanowanym, Warszawa 2002

Hope E., Public Relations instytucji użyteczności publicznej, Gdańsk 2005

Iwaszkiewicz M., Szkoła dobrych manier, Poznań 2010

Kamińska - Radomska I., Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce,

Kupiec L., Augustyn A., Public Relations, Białystok 2004

Ociepka B, (red) Public Relations w teorii i praktyce, Wrocław 2003

Olędzki J., Tworzydło D., (red) Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006

Pease A., Pease B., Mowa ciała, Poznań 2011

Szyfter J.P., Public Relations w Internecie, Gliwice 2005

Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Barańska
Prowadzący grup: Magdalena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

C1-Zapoznanie studentów z problematyką Public Relations

C2- Rozwinięcie umiejętności kreowania wizerunku, opracowania strategii budowania wizerunku, wprowadzania zmian w obecnym wizerunku

C3-Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, rodzajami i etapami procesu PR

Przedstawienie roli i znaczenia Public Relations w doradztwie zawodowym

C4-Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku instytucji

C5-Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku osoby/

C6 -Przedstawienie postaci rzecznika prasowego; wykształcenie, umiejętności, obowiązki zawodowe, rola i miejsce w organizacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu PR oraz wykorzystania jej w pracy doradcy zawodowego i personalnego.

Literatura:

Black S., Public Relations, Kraków 2003

Caldini B.R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańska 2004

Cenka E.M., Public Relations, Poznań 2002

Clarkk D., Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniować własna markę i zbudować karierę, Gliwice 2014

Cohen J., Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych, Warszawa 2012

Denny R., Sztuka mówienia i porozumiewania się kluczem do sukcesu w pracy. Co i jak mówić i pisać by być wysłuchanym, zrozumianym i szanowanym, Warszawa 2002

Iwaszkiewicz M., Szkoła dobrych manier, Poznań 2010

Kamińska - Radomska I., Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2017

Kamińska - Radomska I., Tanter A., Dress code dla kobiet. Zasady dobrego stylu i wizerunku, Warszawa 2016

Kamińska - Radomska I., Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce, Warszawa 2015

Kowalska K., Łakoma A., Szymoniuk B., Wizerunek biznesowy, Lublin 2011

Łoszewski K, Dress code. Tajemnice męskiej elegancji, Olszanica 2014

Oczkoś Mirosław, Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Warszaw a 2015

Olędzki J., Tworzydło D., (red) Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością, Warszawa 2015

Pease A., Pease B., Mowa ciała, Poznań 2011

Publikacja PARP, Kultura biznesu czyli biznesowy savoir vivr'e, Warszawa 2014

Reich T., Jak dbać o wizerunek w mediach społecznościowych , Warszawa 2016

Schneider-Flaig S., Zachowuj się! W towarzystwie, w pracy za granicą. Poradnik dobrych manier, Konstancin-Jeziorna 2017

Schawbel D., Personal branding 2.0.Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Gliwice 2012

Szyfter J.P., Public Relations w Internecie, Gliwice 2005

Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Barańska
Prowadzący grup: Magdalena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

C1-Zapoznanie studentów z problematyką Public Relations

C2- Rozwinięcie umiejętności kreowania wizerunku, opracowania strategii budowania wizerunku, wprowadzania zmian w obecnym wizerunku

C3-Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, rodzajami i etapami procesu PR

Przedstawienie roli i znaczenia Public Relations w doradztwie zawodowym

C4-Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku instytucji

C5-Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku osoby/

C6 -Przedstawienie postaci rzecznika prasowego; wykształcenie, umiejętności, obowiązki zawodowe, rola i miejsce w organizacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu PR oraz wykorzystania jej w pracy doradcy zawodowego i personalnego.

Literatura:

Black S., Public Relations, Kraków 2003

Caldini B.R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańska 2004

Cenka E.M., Public Relations, Poznań 2002

Clarkk D., Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniować własna markę i zbudować karierę, Gliwice 2014

Cohen J., Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych, Warszawa 2012

Denny R., Sztuka mówienia i porozumiewania się kluczem do sukcesu w pracy. Co i jak mówić i pisać by być wysłuchanym, zrozumianym i szanowanym, Warszawa 2002

Iwaszkiewicz M., Szkoła dobrych manier, Poznań 2010

Kamińska - Radomska I., Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2017

Kamińska - Radomska I., Tanter A., Dress code dla kobiet. Zasady dobrego stylu i wizerunku, Warszawa 2016

Kamińska - Radomska I., Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce, Warszawa 2015

Kowalska K., Łakoma A., Szymoniuk B., Wizerunek biznesowy, Lublin 2011

Łoszewski K, Dress code. Tajemnice męskiej elegancji, Olszanica 2014

Oczkoś Mirosław, Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Warszaw a 2015

Olędzki J., Tworzydło D., (red) Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością, Warszawa 2015

Pease A., Pease B., Mowa ciała, Poznań 2011

Publikacja PARP, Kultura biznesu czyli biznesowy savoir vivr'e, Warszawa 2014

Reich T., Jak dbać o wizerunek w mediach społecznościowych , Warszawa 2016

Schneider-Flaig S., Zachowuj się! W towarzystwie, w pracy za granicą. Poradnik dobrych manier, Konstancin-Jeziorna 2017

Schawbel D., Personal branding 2.0.Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Gliwice 2012

Szyfter J.P., Public Relations w Internecie, Gliwice 2005

Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998

Uwagi:

w semestrze letnim 2019/2020 przedmiot realizowany jest zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Barańska
Prowadzący grup: Magdalena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

C1-Zapoznanie studentów z problematyką Public Relations

C2- Rozwinięcie umiejętności kreowania wizerunku, opracowania strategii budowania wizerunku, wprowadzania zmian w obecnym wizerunku

C3-Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, rodzajami i etapami procesu PR

Przedstawienie roli i znaczenia Public Relations w doradztwie zawodowym

C4-Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku instytucji

C5-Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku osoby/

C6 -Przedstawienie postaci rzecznika prasowego; wykształcenie, umiejętności, obowiązki zawodowe, rola i miejsce w organizacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu PR oraz wykorzystania jej w pracy doradcy zawodowego i personalnego.

Literatura:

Black S., Public Relations, Kraków 2003

Caldini B.R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańska 2004

Cenka E.M., Public Relations, Poznań 2002

Clarkk D., Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniować własna markę i zbudować karierę, Gliwice 2014

Cohen J., Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych, Warszawa 2012 źródło: http://niepelnosprawni.sggw.pl/MPIPS_Savoir_vivre.pdf

Denny R., Sztuka mówienia i porozumiewania się kluczem do sukcesu w pracy. Co i jak mówić i pisać by być wysłuchanym, zrozumianym i szanowanym, Warszawa 2002

Iwaszkiewicz M., Szkoła dobrych manier, Poznań 2010

Kamińska - Radomska I., Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2017

Kamińska - Radomska I., Tanter A., Dress code dla kobiet. Zasady dobrego stylu i wizerunku, Warszawa 2016

Kamińska - Radomska I., Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce, Warszawa 2015

Kowalska K., Łakoma A., Szymoniuk B., Wizerunek biznesowy, Lublin 2011 źródło: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=651

Łoszewski K, Dress code. Tajemnice męskiej elegancji, Olszanica 2014

Oczkoś Mirosław, Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Warszaw a2015

Olędzki J., Tworzydło D., (red) Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością, Warszawa 2015 źródło: https://akademiaszczescboze.files.wordpress.com/2015/11/protokol_dyplomatyczny__miedzy_tradycja_a_nowoczesnoscia_-_tekst.pdf

Pease A., Pease B., Mowa ciała, Poznań 2011 źródło: https://marucha.files.wordpress.com/2014/10/allan-i-barbara-pease-mowa-ciac582a.pdf

Publikacja PARP, Kultura biznesu czyli biznesowy savoir vivr'e, Warszawa 2014 źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/kultura-biznesu

Reich T., Jak dbać o wizerunek w mediach społecznościowych , Warszawa 2016

Schneider-Flaig S., Zachowuj się! W towarzystwie, w pracy za granicą. Poradnik dobrych manier, Konstancin-Jeziorna 2017

Schawbel D., Personal branding 2.0.Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Gliwice 2012

Szyfter J.P., Public Relations w Internecie, Gliwice 2005

Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998

Uwagi:

w semestrze letnim 2020/2021 przedmiot realizowany jest zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.