Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do praktyki zawodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-PPZDP-11-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do praktyki zawodowej
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Pedagogika, specjalność: doradztwo zawodowe i personalne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie z siecią placówek doradczych działających na rzecz rynku pracy oraz instytucjami prywatnymi zajmującymi się doradztwem personalnym.

Dostarczenie wiedzy o potrzebach kierowników i klientów poszczególnych placówek rynku pracy i instytucji prywatnych.

Opis kluczowych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej. Przygotowanie do pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami przygotowania, wypełnienia i złożenia dokumentacji formalnej z praktyk zawodowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Przedmiot prowadzony w trybie stacjonarnym.

Przedmiot prowadzony zdalnie w roku akademickim 2020/2021.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Regulamin praktyk zawodowych na specjalności doradztwo zawodowe i personalne znajduje się na stronie: http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie2

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Pokaz i obserwacja

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

30h (1 pkt. ECTS)

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentkę/studenta do realizacji praktyk zawodowych na specjalności: dzip. Omawiany jest system realizacji praktyk na WSE oraz zasady specjalnościowe, dokumentacja z praktyk: raport (dziennik praktyk) oraz kryteria wyboru miejsca odbywania praktyki studenckiej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizuje się następujące treści szczegółowe:

Podstawowe zasady pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy oraz instytucjach prywatnych zajmujących się doradztwem personalnym

Podstawowe obszary potrzeb kierownictwa oraz klientów wybranych placówek rynku pracy oraz instytucji prywatnych działających w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego

Podstawowe zasady pracy w zespołach interdyscyplinarnych; kluczowe kompetencje społeczne w pracy doradcy zawodowego i personalnego

Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia dokumentacji formalnej z praktyk zawodowych

Literatura:

Regulamin praktyki zawodowej dzip: http://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/164724/Regulamin-praktyk-zawodowych_siw_aktualizacja.pdf

Dokumenty do pobrania: http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie

"HR Business Partner" czasopismo branżowe: https://hrbusinesspartner.pl/kategoria/artykuly-z-czasopisma

„Doradca kariery” czasopismo: https://doradca-kariery.pl/

https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/

M. Christoph, Efektywne funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - determinanty i ograniczenia, [w:] Sekrety organizacji. Barwy codzienności, Renata Tomaszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019.

E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Zmiany we wzorach przebiegu karier [w:] Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, Poznań 2016, Wyd. UAM: repozytorium.amu.edu.pl › bitstream › Solarczyk_Ambro...

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie specyfikę pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy oraz instytucjach prywatnych zajmujących się doradztwem personalnym

Zna i rozumie specyfikę potrzeb kierownictwa oraz klientów wybranych placówek rynku pracy oraz instytucji prywatnych działających w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego

Zna i rozumie specyfikę pracy w zespole interdysycplinarnym. Potrafi wymienić kluczowe kompetencje społeczne niezbędne do pracy zawodowej

Ma umiejętność wykonywania i złożenia prawidłowej dokumentacji formalnej niezbędnej do zaliczenia praktyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

APLIKACJA ZAWODOWA NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ - zadanie pisemne

5.0 – znakomicie opracowane aplikacji zawodowej na praktykę, wysoki poziom wiedzy z zakresu specyfiki pracy w instytucjach doradczych rynku pracy i doradztwa personalnego , profesjonalne słownictwo, aktywny udział w zajęciach, zadanie pisemne zaliczone na ocenę bardzo dobrą

4.5 – bardzo dobre opracowanie aplikacji zawodowej na praktykę, bardzo dobry poziom wiedzy z zakresu specyfiki pracy w instytucjach doradczych rynku pracy i doradztwa personalnego, profesjonalne słownictwo, aktywny udział w zajęciach, zadanie pisemne zaliczone na ocenę dobrą plus

4.0 – dobre opracowanie aplikacji zawodowej na praktykę, dobry poziom wiedzy z zakresu specyfiki pracy w instytucjach doradczych rynku pracy i doradztwa personalnego, profesjonalne słownictwo, aktywny udział w zajęciach, zadanie pisemne zaliczone na ocenę dobrą

3.5 – poprawne opracowanie aplikacji zawodowej na praktykę, wystarczający poziom wiedzy z zakresu specyfiki pracy w instytucjach doradczych rynku pracy i doradztwa personalnego, wybiórczo stosowane profesjonalne pojęcia, umiarkowany udział w zajęciach, zadanie pisemne zaliczone na ocenę dostateczną plus

3.0 – pobieżne opracowanie aplikacji zawodowej na praktykę, małe błędy, niski poziom wiedzy z zakresu specyfiki pracy w instytucjach doradczych rynku pracy i doradztwa personalnego, język potoczny minimalny udział w zajęciach, zadanie pisemne zaliczone na ocenę dostateczną

2.0 – aplikacja zawodowa na praktykę niewystarczająca, zawierające liczne błędy, brak wiedzy z zakresu specyfiki pracy w instytucjach doradczych rynku pracy i doradztwa personalnego, język potoczny, brak aktywności na zajęciach, zadanie pisemne niezaliczone

Praktyki zawodowe:

Przedmiot przygotowuje do realizacji 60h praktyk zawodowych na III roku na specjalności: dzip.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Christoph
Prowadzący grup: Monika Christoph
Strona przedmiotu: http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie2
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Zapoznanie z siecią placówek doradczych działających na rzecz rynku pracy oraz instytucjami prywatnymi zajmującymi się doradztwem personalnym.

Dostarczenie wiedzy o potrzebach kierowników i klientów poszczególnych placówek rynku pracy i instytucji prywatnych.

Opis kluczowych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej. Przygotowanie do pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami przygotowania, wypełnienia i złożenia dokumentacji formalnej z praktyk zawodowych

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentkę/studenta do realizacji praktyk zawodowych na specjalności: dzip. Omawiany jest system realizacji praktyk na WSE oraz zasady specjalnościowe, dokumentacja z praktyk: raport (dziennik praktyk) oraz kryteria wyboru miejsca odbywania praktyki studenckiej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizuje się następujące treści szczegółowe:

Podstawowe zasady pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy oraz instytucjach prywatnych zajmujących się doradztwem personalnym

Podstawowe obszary potrzeb kierownictwa oraz klientów wybranych placówek rynku pracy oraz instytucji prywatnych działających w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego

Podstawowe zasady pracy w zespołach interdyscyplinarnych; kluczowe kompetencje społeczne w pracy doradcy zawodowego i personalnego

Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia dokumentacji formalnej z praktyk zawodowych

Literatura:

Regulamin praktyki zawodowej dzip: http://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/164724/Regulamin-praktyk-zawodowych_siw_aktualizacja.pdf

Dokumenty do pobrania: http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie

"HR Business Partner" czasopismo branżowe: https://hrbusinesspartner.pl/kategoria/artykuly-z-czasopisma

„Doradca kariery” czasopismo: https://doradca-kariery.pl/

https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/

M. Christoph, Efektywne funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - determinanty i ograniczenia, [w:] Sekrety organizacji. Barwy codzienności, Renata Tomaszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019.

E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Zmiany we wzorach przebiegu karier [w:] Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, Poznań 2016, Wyd. UAM: repozytorium.amu.edu.pl › bitstream › Solarczyk_Ambro...

Uwagi:

Opiekun praktyk zawodowych na specjalności doradztwo zawodowe i personalne: dr Monika Christoph (monikaba@amu.edu.pl)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Christoph
Prowadzący grup: Monika Christoph
Strona przedmiotu: http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie2
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Zapoznanie z siecią placówek doradczych działających na rzecz rynku pracy oraz instytucjami prywatnymi zajmującymi się doradztwem personalnym.

Dostarczenie wiedzy o potrzebach kierowników i klientów poszczególnych placówek rynku pracy i instytucji prywatnych.

Opis kluczowych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej. Przygotowanie do pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami przygotowania, wypełnienia i złożenia dokumentacji formalnej z praktyk zawodowych

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentkę/studenta do realizacji praktyk zawodowych na specjalności: dzip. Omawiany jest system realizacji praktyk na WSE oraz zasady specjalnościowe, dokumentacja z praktyk: raport (dziennik praktyk) oraz kryteria wyboru miejsca odbywania praktyki studenckiej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizuje się następujące treści szczegółowe:

Podstawowe zasady pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy oraz instytucjach prywatnych zajmujących się doradztwem personalnym

Podstawowe obszary potrzeb kierownictwa oraz klientów wybranych placówek rynku pracy oraz instytucji prywatnych działających w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego

Podstawowe zasady pracy w zespołach interdyscyplinarnych; kluczowe kompetencje społeczne w pracy doradcy zawodowego i personalnego

Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia dokumentacji formalnej z praktyk zawodowych

Literatura:

Regulamin praktyki zawodowej dzip: http://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/164724/Regulamin-praktyk-zawodowych_siw_aktualizacja.pdf

Dokumenty do pobrania: http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie

"HR Business Partner" czasopismo branżowe: https://hrbusinesspartner.pl/kategoria/artykuly-z-czasopisma

„Doradca kariery” czasopismo: https://doradca-kariery.pl/

https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/

M. Christoph, Efektywne funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - determinanty i ograniczenia, [w:] Sekrety organizacji. Barwy codzienności, Renata Tomaszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019.

E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Zmiany we wzorach przebiegu karier [w:] Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, Poznań 2016, Wyd. UAM: repozytorium.amu.edu.pl › bitstream › Solarczyk_Ambro...

Uwagi:

Opiekun praktyk zawodowych na specjalności doradztwo zawodowe i personalne: dr Monika Christoph (monikaba@amu.edu.pl)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Christoph
Prowadzący grup: Monika Christoph
Strona przedmiotu: http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie2
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Zapoznanie z siecią placówek doradczych działających na rzecz rynku pracy oraz instytucjami prywatnymi zajmującymi się doradztwem personalnym.

Dostarczenie wiedzy o potrzebach kierowników i klientów poszczególnych placówek rynku pracy i instytucji prywatnych.

Opis kluczowych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej. Przygotowanie do pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami przygotowania, wypełnienia i złożenia dokumentacji formalnej z praktyk zawodowych

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentkę/studenta do realizacji praktyk zawodowych na specjalności: dzip. Omawiany jest system realizacji praktyk na WSE oraz zasady specjalnościowe, dokumentacja z praktyk: raport (dziennik praktyk) oraz kryteria wyboru miejsca odbywania praktyki studenckiej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizuje się następujące treści szczegółowe:

Podstawowe zasady pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy oraz instytucjach prywatnych zajmujących się doradztwem personalnym

Podstawowe obszary potrzeb kierownictwa oraz klientów wybranych placówek rynku pracy oraz instytucji prywatnych działających w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego

Podstawowe zasady pracy w zespołach interdyscyplinarnych; kluczowe kompetencje społeczne w pracy doradcy zawodowego i personalnego

Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia dokumentacji formalnej z praktyk zawodowych

Literatura:

Regulamin praktyki zawodowej dzip: http://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/164724/Regulamin-praktyk-zawodowych_siw_aktualizacja.pdf

Dokumenty do pobrania: http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie

"HR Business Partner" czasopismo branżowe: https://hrbusinesspartner.pl/kategoria/artykuly-z-czasopisma

„Doradca kariery” czasopismo: https://doradca-kariery.pl/

https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/

M. Christoph, Efektywne funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - determinanty i ograniczenia, [w:] Sekrety organizacji. Barwy codzienności, Renata Tomaszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019.

E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Zmiany we wzorach przebiegu karier [w:] Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, Poznań 2016, Wyd. UAM: repozytorium.amu.edu.pl › bitstream › Solarczyk_Ambro...

Uwagi:

Opiekun praktyk zawodowych na specjalności doradztwo zawodowe i personalne: dr Monika Christoph (monikaba@amu.edu.pl)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Christoph
Prowadzący grup: Monika Christoph
Strona przedmiotu: http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie2
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Zapoznanie z siecią placówek doradczych działających na rzecz rynku pracy oraz instytucjami prywatnymi zajmującymi się doradztwem personalnym.

Dostarczenie wiedzy o potrzebach kierowników i klientów poszczególnych placówek rynku pracy i instytucji prywatnych.

Opis kluczowych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej. Przygotowanie do pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami przygotowania, wypełnienia i złożenia dokumentacji formalnej z praktyk zawodowych

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentkę/studenta do realizacji praktyk zawodowych na specjalności: dzip. Omawiany jest system realizacji praktyk na WSE oraz zasady specjalnościowe, dokumentacja z praktyk: raport (dziennik praktyk) oraz kryteria wyboru miejsca odbywania praktyki studenckiej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizuje się następujące treści szczegółowe:

Podstawowe zasady pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy oraz instytucjach prywatnych zajmujących się doradztwem personalnym

Podstawowe obszary potrzeb kierownictwa oraz klientów wybranych placówek rynku pracy oraz instytucji prywatnych działających w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego

Podstawowe zasady pracy w zespołach interdyscyplinarnych; kluczowe kompetencje społeczne w pracy doradcy zawodowego i personalnego

Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia dokumentacji formalnej z praktyk zawodowych

Literatura:

Regulamin praktyki zawodowej dzip: http://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/164724/Regulamin-praktyk-zawodowych_siw_aktualizacja.pdf

Dokumenty do pobrania: http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie

"HR Business Partner" czasopismo branżowe: https://hrbusinesspartner.pl/kategoria/artykuly-z-czasopisma

„Doradca kariery” czasopismo: https://doradca-kariery.pl/

https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/

M. Christoph, Efektywne funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - determinanty i ograniczenia, [w:] Sekrety organizacji. Barwy codzienności, Renata Tomaszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019.

E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Zmiany we wzorach przebiegu karier [w:] Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, Poznań 2016, Wyd. UAM: repozytorium.amu.edu.pl › bitstream › Solarczyk_Ambro...

Uwagi:

Opiekun praktyk zawodowych na specjalności doradztwo zawodowe i personalne: dr Monika Christoph (monikaba@amu.edu.pl)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.