Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i kierownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-OK-a1-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i kierownictwo
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 2.01."Administracja" studia stacjonarne I-szego stopnia - przedmioty obowiązkowe dla I roku
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami związanymi z racjonalną organizacją całości zorganizowanych oraz z podstawową wiedzą w zakresie sprawnego kierowania zespołem ludzkim.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami związanymi z racjonalną organizacją całości zorganizowanych oraz z podstawową wiedzą w zakresie sprawnego kierowania zespołem ludzkim.

Założenia:

a) w zakresie wiedzy: zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem badań dotyczących organizacji i kierownictwa, genezą i rozwojem myśli teoretycznej/badawczej polskiej i obcej; cechami wyróżniającymi współczesne organizacje i kierowanie nimi.

b) w zakresie postaw: realizując treści programowe z zakresu organizacji i zarządzania (kierownictwa) podkreślić należy wpływ i znaczenie wiedzy w tej dziedzinie na sprawność organizacyjną podejmowanych działań

c) w zakresie umiejętności: nabycie zdolności rozumienia i doceniania roli wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania (kierownictwa) w praktyce funkcjonowania administracji publicznej; stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami; opanowanie umiejętności organizacyjnego myślenia przy tworzeniu, przekształcaniu prakseologicznie pojmowanych instytucji i umiejętności wiązania zdobytej wiedzy z instytucjami zarządzanymi w sektorze administracji publicznej i prywatenej.

Literatura:

A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania 2005; J. Supernat, Zarządzanie, Wrocław 2005; J. Lewandowski, Podstawy zarządzania, Kutno 2003; M. Gołębiowski, Podstawy organizacji i zarządzania, Szczecin 2002; Z. Jasiński, Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Warszawa 1999; A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1998; W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997; J. Bloch. Z. Leoński, E. Talejko, Wstęp do teorii organizacji i kierownictwa, Poznań 1976; T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Princ, Krystian Ziemski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Princ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Princ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)