Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oPNJN1-DLE16 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia germańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Poznanie, utrwalenie i wzbogacenie struktur leksykalnych typowych dla objętych programem sytuacji komunikacyjnych i tematów; nabycie umiejętności porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz rozumienia i formułowania prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych; ćwiczenie umiejętności poprawnego wymawiania wyrazów, fraz i zdań; wykształcenie i rozwijanie umiejętności poprawnego (leksykalnie, gramatycznie, fonetycznie) wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie przewidzianych programem tematów z użyciem poznanego słownictwa; umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki w zakresie leksyki obowiązujących tematów; ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu; poznanie i utrwalenie objętych programem typowych podstawowych struktur gramatycznych i rozwijanie kompetencji gramatycznej; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

informacja na zajęciach

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Tłumaczenia zdań

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Dyskusja

Praca z tekstem


Skrócony opis:

Moduł obejmuje 300 godzin zajęć z wiodącym podręcznikiem 09-oPNJNpod-DL16, gramatyki praktycznej 09-oPNJNgp-DL16, leksyki 09-oPNJNlek-DL16 i mówienia 09-oPNJNmow-DL16. Nauka rozpoczyna się od początku.

Pełny opis:

Jednostka tematyczna dot. danych osobowych i biografii; jednostka tematyczna dot. podróży, krajów i języków, mobilności i sposobów przemieszczania się, urlopu i przygotowań do podróży; jednostka tematyczna dot. mieszkania, rodzajów domów i mieszkań; jednostka tematyczna dot. terminów i czasu, rozkładów dnia i tygodnia; jednostka tematyczna dot. orientacji w przestrzeni miejskiej, w budynkach i pomieszczeniach; jednostka tematyczna dot. zawodów i związanych z nimi czynnościami; jednostka tematyczna dot. zwiedzania miasta (m.in. Berlina) i zabytków; jednostka tematyczna dot. produktów spożywczych, robienia zakupów, gotowania i posiłków; jednostka tematyczna dot. mody i ubioru; jednostka tematyczna dot. budowy ciała, zdrowia i wizyty u lekarza; jednostka tematyczna dot. rodziny, jej członków, świąt obchodzonych w gronie rodzinnym; jednostka tematyczna dot. hobby i czasu wolnego, sposobów jego spędzania, także poza domem i w restauracjach i kawiarniach, aktywności fizycznej w czasie w wolnym (w razie konieczności jednostka tematyczna może zostać przesunięta do realizacji w semestrze letnim); jednostka tematyczna dot. mediów (w razie konieczności jednostka tematyczna może zostać przesunięta do realizacji w semestrze letnim); podstawowe zasady prawidłowej standardowej wymowy niemieckiej i stosowanie ich w praktyce; podstawowe reguły gramatyki niemieckiej

Literatura:

H. Funk, Ch. Kuhn, S. Demme: Studio d. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami (część A1 i A2), Berlin/Warszawa 2007;

H. Funk (wyd.): Studio d. Język niemiecki. CD (do części A1 i A2), Berlin/Warszawa 2008;

H. Funk (wyd.): Studio d. Język niemiecki. DVD (do części A1 i A2), Berlin/Warszawa 2008;

H. Funk (wyd.): Studio d. Język niemiecki. Zeszyt słówek (do części A1 i A2), Berlin/Warszawa 2008;

H. Funk (wyd.): Studio d. Język niemiecki. Sprachtraining (do części A1 i A2), Berlin/Warszawa 2008;

H. Bock, J. Müller: Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch, Berlin 2001;

G. Häublein [et al.]: Memo. Wortschatz- und Fertigkeitstraining für das Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. Lernwortschatz Deutsch-Deutsch, Berlin 2001;

F. Eppert: Grundwortschatz Deutsch. Übungen und Tests, München 1991;

F. Eppert: Deutsche Wortschatzübungen (1 i 2), München 1992;

S. Dłużniewski: Thematischer Wortschatz mit Übungen, Warszawa 1998;

E. M. Rostek: Deutsch. Słownik tematyczny dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2005;

M. Dreke, W. Lind: Wechselspiel. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht, Berlin 2004;

A. Wagner: Sprechen ohne Probleme, Poznań 2007;

E. Schoenke, I. Schneider: Sprechen in unterschiedlichen Situationen, München 1997;

M. Rogalska: Deutsch. Ćwiczenia tematyczne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2003;

E. O. Plauen, F. Eppert: Vater und Sohn. Bildgeschichten für den Konversations- und Aufsatzunterricht, München 1990;

zbiory zadań maturalnych zawierające zadania komunikacyjne z matury ustnej z języka niemieckiego.

S. Bęza: Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących, Warszawa 2008;

S. Bęza: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Warszawa 2009;

B. Mikołajczyk, P. Theobald: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Czasownik, Poznań 2002;

S. Dłużniewski, A. Donath: Deutsche Grammatik in Übungen, Warszawa 1985;

W. Heidermann: Grammatiktraining. Grundstufe, Ismaning 1997;

R. Wagner: Grammatiktraining. Mittelstufe, Ismaning 1997;

H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung, Ismaning 2003;

W. Heidermann: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Testheft, Ismaning 2000.

Efekty uczenia się:

Student/ka umie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także środki leksykalne w tym słowa, zwroty i proste związki wyrazowe charakterystyczne dla codziennych sytuacji komunikacyjnych i tematów obowiązujących w pierwszym semestrze; potrafi korygować wskazane przez wykładowcę błędy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz prostych wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także w zakresie prostych środków leksykalnych charakterystycznych dla codziennych sytuacji komunikacyjnych oraz tematów obowiązujących w pierwszym semestrze; reaguje adekwatnie do zaistniałej sytuacji komunikacyjnej, odnosząc się do wypowiedzi innych uczestników i przedstawiając własne poglądy oraz argumentuje merytorycznie i formułuje krótkie wnioski w języku niemieckim wypowiadając się ustnie na proste tematy obowiązujące w pierwszym semestrze, zachowując przy tym poprawność w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tych tematów; wykonuje podczas zajęć oraz w ramach pracy domowej proste zadania i krótkie prace pisemne w języku niemieckim, a także tłumaczenia zdań, odnoszące się do codziennych sytuacji komunikacyjnych i tematów obowiązujących w pierwszym semestrze, zachowując przy tym poprawność w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla obowiązujących tematów i sytuacji komunikacyjnych; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia języka; potrafi pracować w grupie przyjmując różne role i perspektywy przy opracowywaniu i odgrywaniu codziennych sytuacji komunikacyjnych oraz omawianiu prostych kwestii związanych z tematyką obowiązującą w pierwszym semestrze

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie formy pisemne, ocena w dyskusji, test, kolokwium ustne, egzamin pisemny

Ocena umiejętności poprawnego wypowiadania się

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Ocena pisemnych testów leksykalnych i gramatycznych oraz zdań tłumaczonych w trakcie zajęć i na egzaminie pisemnym

• 60-70% - 3,0

• 71-75% - 3,5

• 76-84% - 4,0

• 85- 90% - 4,5

• 91-100% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Romualda Braciszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Romualda Braciszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Romualda Braciszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Romualda Braciszewska
Prowadzący grup: Romualda Braciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.