Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawód i etyka tłumacza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbZET-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Zawód i etyka tłumacza
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok I, studia II stopnia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat zawodu tłumacza. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat możliwości pracy w zawodzie tłumacza. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat ogólnych zasad wykonywania tłumaczeń. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat rodzajów umów podpisywanych przez tłumacza. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat organizacji zrzeszających tłumaczy. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat narzędzi pracy tłumacza

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

zajęcia wspomagane platformą e-learningową

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka niemieckiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma e-learningowa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

nauczanie frontalne, sporządzenie tłumaczenia uwierzytelnionego, praca w parach, praca w grupach, praca indywidualna – przygotowanie biznes planu, dyskusja z grupą, praca indywidualna – wykonanie zadań z zastosowaniem narzędzi tłumaczeniowych


Pełny opis:

Ustawa o zawodzie tłumacza i rozporządzenia dotyczące zawodu tłumacza

Etyka tłumacza

Zasady formalne sporządzania tłumaczeń przysięgłych

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Zlecenie, umowa, działalność gospodarcza tłumacza

Krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające tłumaczy

Narzędzia wspierające pracę tłumacza

Literatura:

Cieślik, Bolesław/ Laska, Liwiusz/Rojewski, Michał (2010): Egzamin na tłumacza przysięgłego. Warszawa. Dostatni, Grzegorz (2005): Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo Tepis; Kierzkowska Danuta (2005): Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem, Wydawnictwo Translegis, Warszawa; Kubacki, Artur Dariusz (2012): Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa, Jopek-Bosiacka, Anna (2006): Przekład prawny i sądowy. Warszawa. Teksty ustaw i rozporządzeń, dostępne online

Efekty uczenia się:

Student/ka zna akty prawne i inne dokumenty regulujące zawód tłumacza, analizuje je i komentuje

Analizuje zasady i zalecenia w zakresie sporządzania tłumaczeń poświadczonych i kształtuje własne tłumaczenia prawidłowo pod kątem formalnym

zna formy zatrudniania i samozatrudniania tłumacza

przygotowuje krótki business plan dla własnej działalności gospodarczej

rozumie zasadność przynależności do organizacji zrzeszających tłumaczy, analizuje zasady przynależności do organizacji

korzysta z narzędzi pracy tłumacza

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji; ocena tłumaczenia, wskazanie błędów formalnych; analiza przedstawionych form zatrudnienia; analiza wyniku zadania, ocena jakości zastosowania narzędzi; ocena przygotowanej prezentacji (biznes planu)

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.