Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbTWK-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok I, studia II stopnia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przeszkolenie studentów w zakresie efektywnego wykorzystywania w pracy tłumacza narzędzi wspomagających tłumaczenie i zarządzanie terminologią (CAT).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Kurs wspierający na platformie e-learningowej

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka wydziałowa, platforma e-learningowa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentowanie treści dydaktycznych przez wykładowcę; wykonanie przez studenta zadań tłumaczeniowych/projektu tłumaczeniowego;

wykonanie przez studenta zadań związanych z organizacją bazy terminologicznej; analiza komparatystyczna; dyskusja z grupą

(na temat zmienności języka i warunków społeczno-kulturowych, stymulacja do poszukiwań)Pełny opis:

Wprowadzenie do komputerowych narzędzi wspomagania tłumaczenia

SDL Trados. Instalacja i charakterystyka części składowych

Edytor i pamięć tłumaczeniowa, tłumaczenie tekstów

Teksty równoległe, bitekst i aligning

Zarządzanie terminologią, Multiterm

Literatura:

Bogucki, Łukasz. 2009. Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Warszawa: Wydawnictwo PWN

Dockhorn, Renate. SDL Trados Studio 2017 für Einsteiger und Umsteiger. Berlin: BDÜ Fachverlag

Hofman-Delbor, Angebor/ Bartniczak, Marta. 2017. Programiści i tłumacze. Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania. Gliwice: Helion.

Praca zbiorowa. 2017. Instalacja, konfiguracja i rozpoczęcie pracy. SDL Trados 2017. SDL Multiterm 2017. Szczecin: LSD Software.

Efekty uczenia się:

Student/ka ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną (terminologię, teorie i metodologie) z zakresu komputerowych narzędzi wspomagania tłumaczenia;

umie posługiwać się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi w zakresie niezbędnym dla wykonania konkretnych zadań związanych z tłumaczeniem;

potrafi organizować bazę terminologiczną i zarządzać terminologią;

potrafi korzystając z zasobów internetowych samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę fachową z dziedziny;

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzeby doskonalenia kompetencji tłumacza.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń; ocena tłumaczenia na zajęciach; dyskusja i ocena projektu tłumaczeniowego (zaliczenie końcowe)

• 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.