Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korespondencja handlowa/biznesowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbKHB-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Korespondencja handlowa/biznesowa
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok I, studia II stopnia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest rozwijanie znajomości języka niemieckiego w sytuacjach życia zawodowego związanych z prowadzeniem obcojęzycznej korespondencji handlowej i biznesowej w firmie, kształtowanie poprawności językowo-stylistycznej w odniesieniu do formułowania tego rodzaju pism, zapoznanie ze strukturą i terminologią obecną w niemieckich pismach handlowych i w pisemnej komunikacji biznesowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentowanie treści dydaktycznych przez wykładowcę; dyskusja z grupą; formułowanie pism i korespondencji na zajęciach; ćwiczenia leksykalne; analiza tekstu, przygotowywanie korespondencji na dany temat w języku niemieckim; wykonanie przez studenta zadań terminologicznych

Pełny opis:

Przykładowe tematy:

Niemiecki i polski list handlowy – wprowadzenie; zasady redakcji tekstów w komunikacji biznesowej

teksty związane z obowiązującymi formami działalności gospodarczej

teksty związane z marketingiem

przykładowe niemieckie listy handlowe

teksty komunikacji biznesowej

Literatura:

materiały własne prowadzącego; autentyczne teksty z omawianej tematyki

Kubacki A.D., Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Translegis 2011; Iluk J., Kubacki A.D., Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Muster polnischer und deutscher Dokumente fuer Translationsuebungen; Gnome 2003; Höffgen, A.: Deutsch lernen für den Beruf, Ismaning 2001; Białek, E. / J.Kos, J.: Niemiecki jako język biznesu. Vademecum z wzorami zdań i listów – Wirtschaftsdeutsch. Grundwortschatz in Beispielsätzen und Musterbriefen; Wrocław. DWE 1995; Białek, E. / Kos, J.: Z umową po sukces. Wzory umów dla Polaków i Niemców – Mit Vertrag zum Erfolg. Musterverträge für Deutsche und Polen. Wrocław. DWE 1998; Kienzler, I.: Deutschsprachige Geschäftsbriefe. Gdynia. Ivax 1994; Niclas, G., Sprenger, M., Weermann, W.: Wirtschaft auf Deutsch, Wirtschaftsdeutsch für die Mittelstufe. München. Klett 1995; Kleinschmidt, A. / Bęza, S.: Deutsch im Büro, Warszawa Poltext 2010; Ganczar M. / Gębal, P.: Repetytorium leksykalne ekonomiczne. Fachssprache Wirtschaft, Poznań Klett 2007

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie struktury językowo-gramatyczne i stylistyczne stosowane w niemieckich pismach korespondencji handlowej i komunikacji biznesowej

Rozpoznaje, analizuje, interpretuje i stosuje strukturę tekstów właściwych dla niemieckiej korespondencji handlowej i biznesowej

zna i stosuje terminologię ekonomiczno-handlową w języku B w zakresie tematów omawianych na zajęciach

potrafi formułować w języku obcym pisma handlowe i korespondencję biznesową z zastosowaniem adekwatnych struktur językowych i właściwego słownictwa fachowego

potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin i stosować ją w sytuacjach profesjonalnych

jest gotów do inicjowania kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych

ma świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do stylu prowadzenia pisemnej korespondencji fachowej w języku niemieckim i polskim

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń; wskazanie błędów merytorycznych, językowych;

dyskusja i ocena tekstu wykonanego w ramach zaliczenia końcowego

Zaliczenie pisemne

• od 60% - 3,0

• od 70% - 3,5

• od 80% - 4,0

• od 90% - 4,5

• od 95% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.