Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki specjalistyczny - prawo i administracja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbJSpa-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki specjalistyczny - prawo i administracja
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok II, studia II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowej w zakresie języka B w obszarze terminologii z dziedzin prawa i administracji, zapoznanie się z korpusami tekstów w obiegu administracyjnym i prawnym, rozwinięcie umiejętności interpretacji tekstów prawnych/prawniczych i administracyjnych, rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej w zakresie tłumaczenia niemieckiej terminologii prawnej i administracyjnej i pogłębianie wiedzy dziedzinowej z zakresu prawa i administracji.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentowanie treści dydaktycznych przez wykładowcę; ćwiczenia leksykalne; dyskusja z grupą, analiza tekstu, wykonanie przez studenta zadań tłumaczeniowych; analiza komparatystyczna


Pełny opis:

Przykładowe tematy:

Wprowadzenie w podstawową terminologię niemiecką z zakresu prawa i administracji (struktura sądownictwa, struktura administracji, podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego i karnego)

Terminologia i tłumaczenie tekstów dotyczących pracy organów ścigania

Terminologia i tłumaczenie umów

Terminologia i tłumaczenie tekstów związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego

Terminologia i tłumaczenie tekstów związanych z podziałem administracyjnym oraz z planowaniem przestrzennym

Literatura:

materiały własne prowadzącego; autentyczne teksty prawne/prawnicze i administracyjne

Bogudziński, J., Buczkowski, K., Kaznowski, Wzory umów i pism. Warszawa: C. H. Beck, 2004; Jopek-Bosiacka, A., Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN, 2006; Kalina-Prasznic, U. (red.), Mała encyklopedia prawa. Warszawa: C.H. Beck. 2005; Model/Creifelds, Staatsbürger-Taschenbuch. München: C.H. Beck, 2000; Kubacki A.D., Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Translegis 2011; Iluk J., Kubacki A.D., Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Muster polnischer und deutscher Dokumente fuer Translationsuebungen; Gnome 2003; Kierzkowska D. (red.), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych; Translegis 2007

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie niemiecką terminologię fachową z dziedzin prawa i administracji

rozpoznaje strukturę tekstów administracyjnych i prawnych/prawniczych

zna i rozumie struktury językowo-gramatyczne i stylistyczne stosowane w niemieckich tekstach z zakresu prawa i administracji

potrafi właściwie interpretować teksty z zakresu prawa i administracji

potrafi tłumaczyć teksty z zakresu prawa i administracji z zachowaniem właściwego rejestru językowego

potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin i stosować ją w sytuacjach profesjonalnych

ma świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do niemieckiego i polskiego systemu prawa i administracji

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń; wskazanie błędów merytorycznych, językowych; dyskusja i ocena tłumaczenia wykonanego na zajęciach i w ramach zaliczenia końcowego

Zaliczenie pisemne

• od 60% - 3,0

• od 70% - 3,5

• od 80% - 4,0

• od 90% - 4,5

• od 95% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.