Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grHIKk-DL12 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Kultura niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zdobycie wiedzy podstawowej z zakresu demokracji i systemów politycznych w krajach niemieckiego obszaru językowego; rozwinięcie umiejętności analizowania i interpretacji tekstów związanych z kulturą polityczną krajów niemieckiego obszaru językowego; zdobywanie i interpretacja danych dotyczących rozwoju demokracji i życia politycznego w krajach niemieckiego obszaru językowego po 1945 r., także rozwinięcie umiejętności poprawnego użycia specyficznego dla kultury politycznej i systemów państwowych Niemiec, Austrii i Szwajcarii słownictwa; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i wielokulturowej w życiu politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego po 1945 r., a także kształtowanie postawy otwartości wobec inności

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, dyskusja, praca w grupach

Pełny opis:

Pojęcie kultury politycznej;

Pojęcie demokracji pośredniej i bezpośredniej;

Rozwój demokracji w Niemczech, Austrii i Szwajcarii po roku 1945;

Symbole narodowe krajów niemieckiego obszaru językowego;

Federalizm w Niemczech, Austrii i Szwajcarii;

System polityczny Niemiec;

System polityczny Austrii;

System polityczny Szwajcarii;

Literatura:

Małgorzata Grzywacz/Justyna Krauze: Auf einen Blick. Elemente politischer Kultur im deutschen Sprachraum; Poznań 2006; Jerzy Serczyk, Włodzimierz Zientara: Politische Geschichte der Staaten des deutschsprachigen Raumes 1945-1990; Oswald Sigg: Die politischen Institutionen der Schweiz; Regensdorf, Zürich 1988; Fried Esterbauer: Das politische System Österreichs; Graz 1995; Otto Freundl, Fritz Blumöhr, Peter März: Die politische Ordnung in Deutschland; München 1994

Efekty uczenia się:

student/ka ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu omawianych tematów;

Zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące omawianych kwestii w krajach niemieckiego obszaru językowego;

Wyszukuje informacje dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne;

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów typowych dla rozwoju omawianych zagadnień w krajach niemieckiego obszaru językowego;

Formułuje krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień w języku niemieckim stosując poprawną językowo argumentację innych;

Przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, fonetyczną);

Ma umiejętności językowe w zakresie omawianej tematyki i potrafi wypowiadać się na te tematy w j. niemieckim;

Śledzi bieżące trendy dot. omawianych kręgów tematycznych, wykorzystując do tego celu różne media;

Ma świadomość różnorodności kulturowej i otwartości wobec inności;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w dyskusji

Ocena aktywności ustnych

Ocena schematów systemów politycznych

Kolokwium pisemne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.