Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WYMARAB-12 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Filologia, specjalność arabistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język arabski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Wzbogacenie wiedzy studentów w zakresie literatury porównawczej. Rozumienie relacji pomiędzy literaturą arabską a innymi literaturami.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza o arabskiej i światowej literaturze, w tym porównawczej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Książki w Bibliotece Novum i w innych bibliotekach oraz inne publikacje

internetowe.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Opis określonych tematów porównawczych, prozatorskich i poetyckich oraz prezentowanie najważniejszych przykładów. Umożliwienie studentom uczestnictwa w dyskusji.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6

Skrócony opis:

Wprowadzenie różnych tematów związanych z porównywaniem (podobieństwo i różnice) między literaturą arabską i innymi literaturami światowymi.

Pełny opis:

Wprowadzenie różnych tematów związanych z porównywaniem (podobieństwo i różnice) pomiędzy literaturą arabską i innymi literaturami światowymi. Przedstawienie krótkiego wstępu do historii arabskiej literatury porównawczej, gatunków literackich, kwestii wzajemnych wpływów różnych literatur. Omówienie przykładów humanistycznych, mitycznych, filozoficznych, historycznych w takich rodzajach i gatunkach, jak poezja, dramat, bajki, zarówno dawnych, jak i współczesnych.

Literatura:

Adana Abbas, Studia nad prozodią arabską: band i muwaaą, Wydawnictwo Akademickie

(Dialog), Warszawa 1996.

Adnan Abbas, Arabic Poetic Terminology, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza, Poznań 2002. Józef Bielawski, Mały słownik kultury świata arabskiego,

Warszawa 1971.

Józef Bielawski, Klasyczna literatura arabska, Warszawa 1995.

Paweł Siwiec, Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego, Kraków 2008.

- إبراهيم عبد الرحمن محمّد، الأدب المقارن بين النظريّة والتطبيق، 1978

- جميل نصيّف وداود سلّوم، الأدب المقارن، بغداد 1989.

- دانييل هنري باجو، الأدب العام المقارن، ترجمة غسّان السيّد، دمشق 1997.

(Daniel-Henri Pageaux, Essais de Littérature générale et comparée)

- داود سلّوم، دراسات في الأدب المقارن التطبيقي، بغداد 1984.

- سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن: دراسه منهجيّة، 1988.

- سعيد علوش، مكوّنات الأدب المقارن، بيروت 1987.

- سوزان باسنيت، الأدب المقارن، مقدّمة نقديّة، ترجمة: أميرة حسن نويرة، القاهرة 1999.

(Susan Bassnett, Comparative Literature: A Critical Introduction)

- شفيع السيّد، فصول من الأدب المقارن، القاهرة 2006.

- عبدالمطّلب صالح، دراسات أدبيّة مقارنة، بغداد 1994.

- عبدالنبي اصطيف، العرب والأدب المقارن، دمشق 2007.

- غسّان السيّد، دراسات في الأدب المقارن والنقد، دمشق 1996.

- فان تيجم، الأدب المقارن، ترجمة سامي الدروبي، دار الفكر العربي، القاهرة (بدون تأريخ).

(Van Tieghem (Paul), La Littérature comparée) (Van Tieghem (Paul), La Littérature comparée)

- ماريوس فرانسوا جويار، الأدب المقارن، ترجمة محمّد غلّاب، بيروت 1956.

(Marius-François Guyard, La Littérature comparée)

- محمّد عبدالسلام كفافي، في الأدب المقارن، بيروت 1972.

- محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بيروت 1981 (ط1 عام 1953.

- نجم عبد الله كاظم، في الأدب المقارن – مقدمات للتطبيق، إربد 2008.

- نجيب العقيقي، من الأدب المقارن،1975 .

- Ali Behdad, Dominic Thomas, Companion to Comparative Literature, John Wiley & Sons 2011.

- César Domínguez, Haun Saussy, Darío Villanueva, Introducing Comparative Literature: New Trends and Applications, London and New York 2015

- E. Szczęsna, E. Kasperski (red.), Komparatystyka dzisiaj. Zagadnienia teoretyczne i ogólne, Kraków 2010.

- H. Janaszek-Ivaničkova (red.), Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, Warszawa 1997.

- Halina Janasek Ivaničkowa, O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa 1989.

- J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1977.

- M. Dąbrowski, Swój, obcy, inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin 2001.

- Susan Bassnett, Comparative Literature: A Critical Introduction, Oxford 1993.

Efekty uczenia się:

kształcenia student:

- rozumie początek powstania prac porównawczych w literaturze arabskiej,

- rozumie podobieństwo i różnice między niektórymi tematami arabskiej literatury i innymi tematami literatury światowej.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na 80 % zajęć

zaliczenie ustne w trybie zdalnym na podstawie prezentacji na wybrany temat oraz aktywnego udziału studenta w konwersacji na wybrany temat.

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczneć przedstawionego na zajęciach materiału, dostateczne oczytanie w literaturze przedmiotu, dobre posługiwanie się terminologią specjalistyczną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arzu Sadykhova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adnan Abbas
Prowadzący grup: Adnan Abbas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arzu Sadykhova
Prowadzący grup: Arzu Sadykhova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arzu Sadykhova
Prowadzący grup: Arzu Sadykhova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.