Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WTS-WT11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: filologia angielska z filologią germańska, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 2
filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 2
filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1
filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 2
filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańska, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 2

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 2

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 2

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 2

filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 2

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat istoty tłumaczenia symultanicznego

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia symultanicznego (wiedza fachowa)

3. ćwiczenie umiejętności poprawnego użytkowania kabiny

4. rozwijanie umiejętności występowania publicznego

5. przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka polskiego i francuskiego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

6. rozwinięcie umiejętności władania ładną i poprawną polszczyzną i francuszczyzną


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

1. Tłumaczenie prostych tekstów o tematyce dotyczącej polityki UE

2. Tłumaczenie prostych tekstów o tematyce dotyczącej nowych technologii

3. Tłumaczenie prostych tekstów o tematyce dotyczącej wydarzeń codziennych

4. Tłumaczenie prostych tekstów o tematyce dotyczącej innowacji

Literatura:

1. GILE, Daniel. 1991. Guide de l'interprétation à l'usage des organisateurs de conférences. Paris: Création Leterrier

2. GILE, Daniel. 1995. Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille: Presses Universitaires de Lille

3. GILLIES, Andrew. 2001. Tłumaczenie ustne. Conference Interpreting. Poradnik dla studentów. A Student’s Companion. Kraków: Tertium

4. GILLIES, Andrew. 2007. Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium

5. KOPCZYŃSKI, Andrzej. 1998. „Tłumacz konferencyjny: cień czy intruz?”. W: Pawlak, Zofia, Hartzell, James et Czolnowska, Anna (red.). Ocena tłumaczenia ustnego. Materiały konferencji naukowej OB i SP Łódź 8-9.VI.1996. Łódź: Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych Uniwersytetu Łódzkiego, str. 71 – 85.

6. SELESKOVITCH, Danica et LEDERER, Marianne. 2002. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Communautés européennes: Didier Érudition/Klincksieck

7. TRYUK, Małgorzata. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. przywołuje i rozpoznaje główne podstawy tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na francuski i z języka francuskiego na polski

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia kabinowego

3. poznaje zasady tłumaczenia kabinowego

4. zna słownictwo języka polskiego i francuskiego w różnych rejestrach

5. potrafi występować publicznie

6. korzysta z notatek w tłumaczeniu symultanicznym

7. używa poprawnej francuszczyzny w tłumaczeniu na język francuski oraz polszczyzny w tłumaczeniu na język polski

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja podczas występowania i tłumaczenia oraz korygowanie wystąpień / tłumaczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)