Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WMTU-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne magisterskie, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język turecki
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

Filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 – przekazanie studentom wiedzy w zakresie działów turkologii, które nie były dotąd objęte programem kształcenia

C2 – wyrobienie umiejętności spojrzenia na język jako produkt kultury i kod społeczny oraz zapoznanie z metodami badania języka z punktu widzenia antropo- i socjocentrycznego

C3 – wskazanie na konieczność zachowania otwartej postawy wobec nowych prądów w nauce, a jednocześnie bycia krytycznym wobec nich

C4 – wykształcenie umiejętności działania społeczego na rzecz poznanej kultury i zastosowania swojej wiedzy dla potrzeb dialogu społecznego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Literatura:

Tematyka wykładu jest zmienna, a zalecana literatura dotyczy tematyki

Efekty uczenia się:

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie wcześniej zdobytej wiedzy

- ma uzupełnioną wiedzę w zakresie nowych działów specjalności, które nie były objęte dotychczasowym programem kształcenia

- umie zdobywać wiedzę o nowych kierunkach badawczych, krytycznie ocenić, co nowe nurty wniosły istotnego do nauki, czy nie są tylko przejawem zmiennej mody naukowej

- umie oceniać fakty językowe jako wytwory kultury i społeczeństwa, ze stanowiska antropo- i socjocentrycznego

- rozumie potrzebę stałego dokształcania się i konieczność dostosowanie się do nowych wyzwań i potrzeb społecznych

- ma świadomość ważności dorobku dziedzictwa poznawanej kulturaly i działania na rzecz jego zachowania

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na wykładzie i czynny udział w nim

- postępy w rozumieniu i przyswajaniu nowej wiedzy

- zaliczenia semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Annette Herkenrath
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.