Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: literatura i kultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WMSK2-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: literatura i kultura
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z wybranymi szkołami badawczymi w dziedzinie literaturoznawstwa porównawczego

Wprowadzenie do wybranych dzieł literatur skandynawskich, w kontekście własnej historii literatury oraz Europy środkowej

Zapoznanie studentów z metodologią badań skandynawistycznych zarówno w Skandynawii, jak i poza Skandynawią, w odniesieniu do literatury, kultury i przekładu

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami związków estetycznych i kulturowych między Skandynawią i Polską

Przedstawienie wybranych dzieł literackich spoza Skandynawii, które zainspirowały twórców skandynawskich

Zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu oraz źródłami elektronicznymi


Pełny opis:

Przekazanie informacji o specyfice poszczególnych krajów skandynawskich w dziedzinie literatury i kultury

Przekazanie pogłębionej wiedzy o historycznych uwarunkowaniach skandynawskich modeli kultury i literatury

Zapoznanie studentów z mechanizmami krytyki literackiej i krytyki przekładu w Skandynawii i Polsce

Przekazanie podstawowych informacji o kształtowaniu obrazów kultury na podstawie przekładu, w relacjach skandynawsko-polskich

Przedstawienie podstawowych informacji o roli kontekstów i związków literackich w kształtowaniu relacji między własną i europejską kulturą

Przekazanie podstawowych informacji o otwartości na inne kultury poprzez poznawanie i objaśnianie różnorodności dziedzictwa kulturowego

Przedstawienie pogłębionej informacji o wybitnych twórcach, instytucjach i mechanizmach kultury i literatury, stymulujących dialog między kulturami w Skandynawii oraz poza obszarem skandynawskim

Literatura:

Beyer, Edvard (red.). Norges litteraturhistorie. Gyldendal 1998

Ciesielski, Zenon. Historia literatury szwedzkiej. Ossolineum 1990

Cymbrykiewicz, Joanna. Motyw śmierci we współczesnej poezji duńskiej. Atut 2008

Detering, Heinrich (Hg.). Dänisch-deutsche Doppelgänger. Transnationale und bikulturelle Literatur zwischen Barock und Moderne. Wallstein Verlag 2001

Krysztofiak, Maria (Hg.). Przewodnik po literaturach skandynawskich. Wydawnictwo Naukowe UAM 2000

Krysztofiak, Maria. Skandinavien und Mitteleuropa. Literarische Wahlverwandtschaften. Neisse Verlag 2005

Lönnroth, Lars, Delblanc, Sven (red.). Den Svenska Litteraturen, , Bonnier Alba 1993-1997.

Prawer, Siegbert Salomon. Comparative Literary Studies. Duckworth 1973

Zima, Peter V. Komparatistik. Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft. Francke Verlag 1992

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma poszerzoną wiedzę o wybranych zagadnieniach literaturoznawstwa komparatystycznego, w odniesieniu do literatur skandynawskich

Dysponuje poszerzoną wiedzą o związkach estetycznych i kulturowych między Skandynawią i Europą środkową w XIX , XX i XXI stuleciu

Zna podstawy metodologii badań w zakresie porównawczych studiów literaturoznawczych, zwłaszcza w zakresie krytyki literackiej i krytyki przekładu w Skandynawii i Polsce

Dysponuje poszerzoną wiedzą o relacjach literackich i kulturowych między krajami skandynawskimi oraz relacjach z Polską w okresie XIX-XXI w.

Zna dzieła skandynawskie, które zaistniały w dyskursie literatur europejskich

Zna dzieła literackie spoza Skandynawii, stanowiące inspirację dla twórców skandynawskich w zakresie estetyki, przekładu i recepcji

Na podstawie posiadanej wiedzy potrafi problematyzować wytwory kultury i literatury, szczególnie krajów skandynawskich

Metody i kryteria oceniania:

F: Dyskusja w grupie na temat możliwości porównania tendencji i dzieł skandynawskich ze środkowoeuropejskimi

P: Prezentacja ustna

F: Ocena rozmowa na temat przygotowania prezentacji

P: Prezentacja ustna

. Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Schab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.