Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WM-M-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
sinologia, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 2
sinologia, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

filologia orientalna, sinologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy o sytuacji politycznej, spolecznej, kulturalnej w Chinach/na Tajwanie ostatniego trzydziestolecia

Przekazanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach w chińskich/tajwańskich sztukach performatywnych, wizualnych i literackich ostatniego trzydziestolecia

Nauczenie porównawczego analizowania w.w. zjawisk w kontekście kultury azjatyckiej i euro-amerykańskiej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Wykład przekazuje wiedzę o kulturze, sztuce i literaturze w Chinach i na Tajwanie ostatnich trzech dekad.

Pełny opis:

Wykład analizuje najważniejsze zjawiska w chińskich i tajwańskich sztukach performatywnych, wizualnych i literackich ostatnich trzech dekad, sytuujac prezentowane zjawiska w szerokim kontekście politycznym, społecznym i kulturalnym, oraz w odniesieniu do podobnych zjawisk w kulturze euro-amerykańskiej. Zmierza do poszukiwania punktów wspólnych i odróżniających od siebie analizowane trendy, dzieła i twórców w kontekście międzykulturowym.

Literatura:

J. Gittings, Historia współczesnych Chin. Od Mao do gospodarki rynkowej, Kraków 2010.

Gao Minglu (red.), Inside Out. New Chinese Art, New York 1998.

W. Larson, A. Weddel-Weddelsborg (red.), Inside Out. Modernism and Postmodernism in Chinese Literary Culture, Aarhus 1993.

Wang Xinmin, Zhongguo dangdai huaju yishu yanbian shi, Hangzhou 2000.

Efekty uczenia się:

Rozumienie istoty przemian zachodzących we współczesnej kulturze Chin/Tajwanu w szerokim kontekście przemian politycznych i społecznych.

Rozumienie kulturotwórczej i estetycznej wartości wybranych zjawisk, twórców i dzieł z zakresu sztuk wizualnych, performatywnych i literackich.

Nabycie umiejętności analizowania wybranych zjawisk kultury Chin i Tajwanu oraz dostrzegania ich cech wyróżniajacych w odniesieniu do podobnych zjawisk z innych kręgów kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Wartość merytoryczna prac pisemnych/prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabella Łabędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Norbert Kordek, Agnieszka Kozyra, Tomasz Wicherkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.