Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wymowa języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WJA-LK-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wymowa języka angielskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LSTK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana, specjalność lingwistyka komputerowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu transkrypcji fonetycznej;

C2 poprawienie bazy artykulacyjnej w zakresie fonetyki brytyjskiej, ze szczególnym naciskiem na elementy brytyjskiej wymowy sprawiające problemy Polakom uczącym się języka angielskiego;

C3 rozwinięcie umiejętności rozróżniania podstawowych akcentów i dialektów j. ang.;

C4 zdobycie wiedzy dot. najważniejszych różnic w odmianach brytyjskiej i amerykańskiej wymowy oraz pisowni;

C5 zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania nieregularności związków pisowni i wymowy w języku angielskim;

C6 rozwinięcie umiejętności artykułowania wybranych dźwięków zgodnie ze standardami wymowy brytyjskiej (Received Pronunciation);

C7 rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w parach i w grupie.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• umiejętność pracy indywidualnej oraz współpracy w parach i w grupach;

• osiągnięcie przynajmniej poziomu B1 w znajomości j. ang. wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały przesyłane są studentom drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 ECTS

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci pracują nad różnymi dźwiękami i zjawiskami występującymi w języku angielskim rozwijając przy tym swoją wymowę. Pracują w parach, grupach jak i samodzielnie.

Pełny opis:

Wprowadzenie do akcentów i dialektów języka angielskiego

Wstęp do transkrypcji fonetycznej j. ang.

Wymowa wybranych samogłosek w języku angielskim

Wymowa wybranych spółgłosek w j. ang.

Wymowa wybranych dyftongów w j. ang.

Wprowadzenie do różnic między standardami amerykańskiej i brytyjskiej wymowy i pisowni j. ang.

Połączenia międzywyrazowe w standardzie wymowy brytyjskiej

Literatura:

- Janicki, K., (1995). Elements of British and American English, Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW

- O’Connor, J.D.; Fletcher, C., (1991). Sounds English, Singapore: Longman

- Reszkiewicz, A., (2005). Correct Your English Pronunciation, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

- Sobkowiak, W., (2001). English Phonetics for Poles, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

- Swan, M., (1993). Practical English Usage, Hong Kong: Oxford University Press

- Vaughan-Rees, M., (1994). Rhymes and Rhythm. A Poem-based Course for English Pronunciation, Hong Kong: Macmillan Publishers Ltd.

- Wells, J.,C.,(1993). Longman Pronunciation Dictionary, Hong Kong: Longman Group UK Limited

Efekty uczenia się:

potrafi poprawnie artykułować dźwięki wymowy brytyjskiej sprawiające najwięcej problemów Polakom

potrafi wyróżnić standardy wymowy amerykańskiej (General American) i brytyjskiej (Received Pronunciation)

potrafi odróżnić standardy pisowni amerykańskiej (General American) od brytyjskiej (Received Pronunciation)

potrafi poprawnie artykułować dźwięki istotnie różniące się w brytyjskiej i amerykańskiej wymowie

potrafi płynnie czytać teksty w języku angielskim z zachowaniem zasad wymowy brytyjskiej, w tym połączeń międzywyrazowych (linking sounds)

potrafi poprawnie odczytać zapis słownikowy transkrypcji fonetycznej wyrazów w języku angielskim

potrafi rozpoznawać nieregularności związków pisowni i wymowy w języku angielskim

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Kryteria oceniania

Test ustny sprawdzający umiejętności poprawnego artykułowania dźwięków i połączeń międzywyrazowych polegający na odczytaniu uprzednio przygotowanego tekstu.

OCENA Stopień poprawności wykonania testu

w procentach

niedostateczny 2 0-59%

dostateczny 3,0 60-67%

dostateczny + 3,5 68-75%

dobry 4,0 76-84%

dobry + 4,5 85-91%

bardzo dobry 5 92-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Trzaskawka
Prowadzący grup: Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Trzaskawka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.