Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat filologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WARFIL-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat filologa
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.Cele kształcenia:

Przedstawienie kanonu polskiej oraz wybranych pozycji anglojęzycznej literatury orientalistycznej. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji, ich weryfikacji w grupie oraz przedstawiania i poddawania pod dyskusję wyników swojej pracy na forum.

Zapoznanie uczestników zajęć z perspektywami otwierającymi się przed absolwentami kierunków oraz z konkretnymi przykładami wykorzystywania orientalistycznych umiejętności i wiedzy po ukończeniu studiów.

Zapoznanie uczestników zajęć z podstawami cyfrowej humanistyki.


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zagadnienia z pierwszego semestru.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.
Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Poznanie warsztatu naukowego filologa.

Pełny opis:

Zasady sporządzania bibliografii - kontynuacja z poprzedniego semestru.

Zasady transkrypcji naukowej i transliteracji - kontynuacja z poprzedniego semestru.

Weryfikacja źródeł dotyczących Azji - kontynuacja z poprzedniego semestru

Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej.

Literatura:

Lista podawana na zajęciach przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Wskazuje na powiązanie nauk filologicznych z innymi naukami humanistycznymi oraz innymi naukami.

2. Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju nauk filologicznych i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze nauk filologicznych.

3. Wyszukuje, analizuje, ocenia i wybiera informacje z różnych źródeł.

4. Stosuje wiedzę przedmiotową do analizowania problemów badawczych.

5. Analizuje przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk kulturowych.

6. Ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy oraz konieczności jej stałej aktualizacji.

7. Ma wrażliwość na różnorodność kulturową. Jest otwarty i tolerancyjny wobec różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie na zajęciach podczas dyskusji, ocena przygotowanych przez studenta prezentacji oraz zaliczenie na ocenę pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.