Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie jako zawód (kancelaria tłumacza przysięgłego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TZ-TP11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie jako zawód (kancelaria tłumacza przysięgłego)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4

filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat procesu tłumaczenia

przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat zawodu tłumacza – kim jest tłumacz?

przekazanie praktycznej wiedzy na temat możliwości pracy w zawodzie tłumacza

przekazanie praktycznej wiedzy na temat ogólnych zasad wykonywania tłumaczenia

przekazanie praktycznej wiedzy na temat rodzajów umów podpisywanych przez tłumacza

przekazanie praktycznej wiedzy na temat organizacji tłumaczy

przekazanie praktycznej wiedzy na temat narzędzi pracy tłumacza


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Język wykładowy angielski, francuski, niemiecki

Pełny opis:

Omówienie roli tłumacza we współczesnym świecie

Omówienie rodzajów tłumaczeń – konferencyjne, pisemne

Omówienie rodzajów tłumaczy – konferencyjny, pisemny, etatowy, wolny strzelec

Omówienie przepisów dotyczących zakładania jednoosobowej firmy

Omówienie zasad ubiegania się o pracę etatową – pisanie życiorysu, listu motywacyjnego

Omówienie zasad egzaminu na tłumacza przysięgłego

Omówienie organizacji zrzeszających tłumaczy

Literatura:

Belczyk, A. Tłumaczenie filmów. Wilkowice: Wydawnictwo Dla Szkoły.

Dostatni, G. 2005. Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Gouadec, D. 2007. Translation as a profession. Amsterdam: John Bejnajmins Publishing Company.

Kaduczak, J., Kaduczak, M. Tłumacz dla Unii. Przewodnik dla uczestników konkursu tłumaczy w instytucjach Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Kierzkowska, D. 2005. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Kozłowska, Z. 2007. O przekładzie tekstu naukowego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Płusa, P. 2007. Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Samuelsson-Brown, G. A Practical Guide for Translators. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Efekty uczenia się:

potrafi powiedzieć kompetentnie, kim jest tłumacz we współczesnym świecie i jakie pełni w nim role

potrafi opisać i praktycznie stosować zasady przyjmowania i realizacji zleceń tłumaczeniowych

zna zasady zakładania jednoosobowej firmy świadczącej usługi tłumaczeniowe

zna zasady wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych

zna warunki, jakie musi spełnić kandydat na tłumacza przysięgłego

wie, na czym polega egzamin dla kandydatów na tłumacza przysięgłego

zna organizacje krajowe i międzynarodowe zrzeszające tłumaczy

zna i potrafi stosować narzędzia wspomagające pracę tłumacza pisemnego i ustnego

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; przygotowanie biznes planu – jednoosobowa firma tłumaczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.