Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P3 Tłumaczenie tekstów fachowych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TTF2-DL12 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: P3 Tłumaczenie tekstów fachowych I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

rozwijanie praktycznej umiejętności przekładu różnych gatunków tekstów fachowych; zaznajomienie studenta z podstawową terminologią fachową wybranych dziedzin wiedzy, do których odnoszą się teksty fachowe omawiane na zajęciach; doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin; zapoznanie studenta z źródłami wiedzy fachowej dostępnymi tłumaczowi

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentowanie treści dydaktycznych przez wykładowcę; dyskusja z grupą; analiza tekstu; analiza komparatystyczna tekstu; tłumaczenie tekstu; korekta tłumaczenia wykonana przez studenta;

Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji translatorskiej z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

główne pojęcia i terminy studiów nad przekładem tekstów fachowych; tekst specjalistyczny a tekst literacki; wprowadzenie do nauki o terminologii, organizacja warsztatu tłumacza (źródła wiedzy i terminologii, środki techniczne dostępne tłumaczowi); tłumaczenie tekstów z zakresu różnych dziedzin fachowych (prawo i sądownictwo, ekonomia i handel, medycyna, teksty techniczne) – wybór dziedzin opcjonalny

Literatura:

Ammann M. Grundlagen der modernen Translationstheorie. Ein Leitfaden für Studierende. Heidelberg 1989; Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, Goethe Institut, 2000; Pieńkos J. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. PWN, Warszawa 1996; Kubacki A.D., Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Translegis 2011; Iluk J., Kubacki A.D., Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych.Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen; Gnome 2003; Marschner Harald, Wzory umów i pism/ Musterverträge und -schriftsätze, tom 10; C.H.Beck 2007

Efekty uczenia się:

zna i rozpoznaje specyfikę procesu przekładu tekstów fachowych; ma wiedzę fachową z określonych obszarów tematycznych; zna konstrukcje leksykalno-gramatyczne typowe dla języka fachowego w języku ojczystym i docelowym; potrafi przekazać treść tekstu fachowego z zachowaniem odpowiedniego rejestru i stylu języka; potrafi samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę fachową z dziedziny; potrafi dokonać weryfikacji tłumaczenia; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i jej ograniczenia oraz potrzeby doskonalenia kompetencji tłumacza

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji; ocena tłumaczenia i jego korekty na zajęciach; zaliczenie końcowe – forma zaliczenia określona przez prowadzącego;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka, Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Luiza Śmidowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.