Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie specjalistyczne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TS-DU14 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie specjalistyczne I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów DUx-FILG
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia germańska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie praktycznej umiejętności przekładu różnych gatunków tekstów specjalistycznych; zaznajomienie studenta z podstawową terminologią fachową wybranych dziedzin wiedzy, do których odnoszą się teksty specjalistyczne omawiane na zajęciach; doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin; dalsze pogłębianie wiedzy i kompetencji językowej z dziedzin omawianych w ramach studiów licencjackich

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2; na zajęciach używa się języka polskiego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach


Skrócony opis:

na zajęciach używa się również języka polskiego

Pełny opis:

Zasady sporządzania tłumaczeń zwykłych i poświadczonych

Tłumaczenie tekstów publicystycznych, przeznaczonych dla zainteresowanych tematem specjalistycznym laików

Tłumaczenie tekstów fachowych z zakresu różnych dziedzin specjalistycznych (prawo i sądownictwo, ekonomia i handel, medycyna, teksty techniczne) – wybór dziedzin opcjonalny

Tłumaczenie środowiskowe (np. dla potrzeb szpitala, urzędów, sądu, policji, negocjacje handlowe itp.) – opcjonalnie

Tłumaczenia ustne (konsekutywne) – opcjonalnie

Literatura:

Ammann M. Grundlagen der modernen Translationstheorie. Ein Leitfaden für Studierende. Heidelberg 1989; Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, Goethe Institut, 2000; Pieńkos J. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. PWN, Warszawa 1996; Kubacki A.D., Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Translegis 2011; Iluk J., Kubacki A.D., Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych.Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen; Gnome 2003; Marschner Harald, Wzory umów i pism/ Musterverträge und -schriftsätze, tom 10; C.H.Beck 2007; Tryuk M. Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006; Cieślik B., Laska L., Rojewski M., Egzamin na tłumacza przysiegłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty; C.H. Beck 2010; Kierzkowska Danuta, Tłumaczenie prawnicze, Translegis 2008; Poznański J. (opracowanie), Kierzkowska D. (redakcja), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych; Translegis 2007, Kierzkowska D. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011, Translegis 2011.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozpoznaje specyfikę procesu przekładu tekstów specjalistycznych

ma wiedzę specjalistyczną z określonych obszarów tematycznych

zna konstrukcje leksykalno-gramatyczne typowe dla języka specjalistycznego w języku ojczystym i docelowym

potrafi przekazać treść tekstu specjalistycznego z zachowaniem odpowiedniego rejestru i stylu języka

potrafi samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę fachową z dziedziny

potrafi dokonać weryfikacji tłumaczenia

Metody i kryteria oceniania:

test, krótkie formy pisemne, kolokwium pisemne i ustne

Progi procentowe dla pisemnych testów, zaliczeń:

• od 60% - 3,0

• od 70% - 3,5

• od 80% - 4,0

• od 90% - 4,5

• od 95% - 5,0

lub ustnych zaliczeń:

• 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch, Damian Wątrobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Fimiak-Chwiłkowska, Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beate Sommerfeld, Luiza Śmidowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.