Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P3 Tłumaczenie medialne - formy filmowe i telewizyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TM-DL11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: P3 Tłumaczenie medialne - formy filmowe i telewizyjne
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie ze specyfiką tłumaczenia audiowizualnego oraz jego podstawowymi formami. Ukształtowanie u studentów umiejętności praktycznych z zakresu tłumaczenia audiowizualnego przy pomocy ćwiczeń o charakterze reproduktywnym - m.in. zgromadzenie odpowiedniej terminologii, zaprezentowanie profesjonalnych list dialogowych, przedstawienie technik tłumaczeniowych i strategii translatorskich, reproduktywno – produktywnym - odniesienie poznanej teorii do komparatystycznej analizy filmowego oryginału i jego przekładu oraz produktywnym - tłumaczenie wybranego fragmentu filmu przy pomocy stosownego oprogramowania; Uwrażliwienie studentów na kulturotwórczą rolę tłumacza audiowizualnego

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji translatorskiej z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

Przekład audiowizualny na tle ogólnej teorii przekładu; Metody przekładu audiowizualnego; Praktyczne aspekty tworzenia wersji lektorskiej; Praktyczne aspekty tworzenia wersji napisowej; Ukierunkowana na proces przekładu analiza filmu;

Literatura:

Adamowicz-Grzyb, Grażyna: Jak redagować napsiy do filmów. ABC tłumacza filmowego.Warszawa 2010; Belczyk, Arkadiusz: Tłumaczenie filmów. Wilkowice 2007; Döring, Sigrun: Kulturspezifika im Film. Berlin 2006; Gambier, Yves; Gottlieb Henrik.: (Multi)Media Translation. Amsterdam/Philadelphia 2001; Herbst, Thomas: Linguistische Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien. Phonetik, Textlinguistik, Übersetzungstheorie. Tübingen 1994; Hurt, Christina; Widler, Brigitte: Untertitelung/Übertitelung. In: Snell-Hornby, Mary (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen 2003, S. 261 – 263; Maier, Wolfgang: Spielfilmsynchronisation. Frankfurt/M. 1997; Manhart, Sibylle: Synchronisation (Synchronisierung). In: Snell–Hornby, Mary: Handbuch Translation. Tübingen 2003, S. 264 – 266; Müller, J.-Dietmar: Die Übertragung fremdsprachigen Filmmaterials ins Deutsche. Eine Untersuchung zu sprachlichen und außersprachlichen Einflußfaktoren, Rahmenbedin¬gungen, Möglichkeiten und Grenzen (Diss). Regensburg 1982; Nagel, Silke; Hezel, Susanne; Hinderer, Katharina; Pieper, Katrin: Audiovisuelle Übersetzung. Frankfurt/M./ Berlin,/ Bern/ Bruxelles/ New York/ Oxford/ Wien 2009; Nedergaard–Larsen, Birgit: Culture – bound Problems in Subtitling. In: Perspectives: Studies in Translatology. 1 (2)/1993, S. 207 – 241; Szarkowska, Agnieszka: The Audiovisual Landscape in Poland at the Dawn of the 21st Century. In: Goldstein, Angelika; Golubowić, Biljana (Hrsg.): Foreign Language Mov¬ies - Dubbing vs. Subtitling. Hamburg 2009, S. 186-201; Tomaszkiewicz, Teresa: Przekład audiowizualny. Warszawa 2006;

Efekty uczenia się:

student definiuje przekład audiowizualny na tle ogólnej teorii przekładu; Charakteryzuje poszczególne metody przekładu audiowizualnego; Stosuje strategie i techniki tłumaczeniowe typowe dla przekładu audiowizualnego; Sporządza profesjonalną listę dialogową do wersji lektorskiej; Sporządza profesjonalną listę dialogową do wersji napisowej; Interpretuje film dla potrzeb przekładu audiowizualnego; Krytykuje wersję napisową/lektorską omawianej formy filmowej czy telewizyjnej; Ma świadomość kulturotwórczej roli tłumacza audiowizualnego;

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji; prezentacja przetłumaczonego fragmentu filmowego;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.