Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SP-WT11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Wykształcenie umiejętności pogłębionej analizy różnych aspektów językoznawstwa angielskiego; zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie wyspecjalizowanych aspektów językoznawstwa angielskiego; wykształcenie umiejętności krytycznego czytania specjalistycznych tekstów w zakresie językoznawstwa angielskiego; wyrobienie umiejętności zadawania odpowiednich pytań oraz aktywnego udziału w dyskusji na zajęciach; przedstawienie multimedialnej prezentacji i moderowanie dyskusji; wykształcenie umiejętności pracy w zespole

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

podstawowa wiedza o językoznawstwie angielskim

Pełny opis:

podaje prowadzący na zajęciach

Literatura:

podaje prowadzący na zajęciach

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

czytać ze zrozumieniem i odpowiednio analizować na poziomie pogłębionym (krytycznie) teksty naukowe (artykuły, monografie) w zakresie wybranych aspektów językoznawstwa angielskiego; legitymuje się pogłębioną wiedzą na temat zawężonego aspektu językoznawstwa angielskiego; usytuować tę wiedzę w szerszym kontekście językoznawstwa angielskiego i ogólnego oraz innych dziedzin nauki i kultury; wyciągać krytyczne wnioski z omawianych tekstów oraz oceniać wypowiedzi ustne innych uczestników dyskusji; współpracować nad przygotowaniem wspólnego projektu naukowego; przedstawiać wybrany problem językoznawczy i prowadzić dyskusję na jego temat; wykorzystać zdobyte umiejętności krytycznego czytania naukowych tekstów i pogłębionej analizy przy pisaniu pracy magisterskiej przy świadomości znaczenia praw autorskich

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja, udział w dyskusji na zajęciach, test śródsemestralny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.