Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SM-M-44 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
sinologia, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 15.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

sinologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Pogłębienie umiejętności analitycznych i komparatystycznych nabytych w toku trzech wcześniejszych semestrów przedmiotu Seminarium magisterskie.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka chińskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę tekstów literackich i akademickich w tych językach.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteki uniwersyteckie, szczególnie biblioteka Novum

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Indywidualne konsultacje

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Czytanie wskazanej literatury 100

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 220

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 100


SUMA GODZIN 450

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 15


Skrócony opis:

Seminarium magisterskie polega na przygotowaniu rozprawy naukowej pod opieką promotora.

Pełny opis:

Współpraca z opiekunem naukowym podczas seminarium polega na konsultacjach i dyskusjach merytorycznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Literatura:

Literatura jest ustalana w zależności od tematu pracy.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

prawidłowo korzysta ze źródeł bibliotecznych, archiwalnych i internetowych w celu zgromadzenia literatury przedmiotu i podmiotu;

prawidłowo ocenia naukową wiarygodność i jakość zgromadzonych źródeł;

prawidłowo przeprowadza naukową analizę i porównania zgromadzonych źródeł przy zastosowaniu wybranej metodologii badań;

sporządza prawidłowy opis wyników własnych badań przy zastosowaniu wybranej metodologii oraz z uwzględnieniem aspektów teoretycznych;

prawidłowo sporządza bibliografię, odnośniki, przypisy, indeksy, aneksy, bibliografię;

samodzielnie formułuje problem badawczy;

zna zasady kompozycji wywodu naukowego i stosuje je we własnej pracy;

zna zasady etyki pracy naukowej i ich przestrzega;

wykazuje się ciekawością badawczą i dociekliwością.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Maria Kurpaska, Izabella Łabędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Joanna Krenz, Maria Kurpaska, Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Joanna Krenz, Maria Kurpaska, Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.