Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMLKS-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z wybranymi szkołami badawczymi w dziedzinie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa skandynawskiego

Wprowadzenie do współczesnych dzieł literatury i zjawisk kultury krajów skandynawskich, w kontekście historii własnej oraz literatury powszechnej

Zapoznanie studentów z metodologią badań skandynawistycznych zarówno w Skandynawii, jak i poza Skandynawią, w odniesieniu do literatury, kultury i przekładu

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami współczesnej kultury i mediów w Skandynawii

Przedstawienie wybranych aspektów życia literackiego i kulturalnego w krajach skandynawskich, z uwzględnieniem instytucji, stowarzyszeń, wydawnictw

Zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu oraz źródłami elektronicznymi


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Przekazanie informacji o specyfice poszczególnych krajów skandynawskich w dziedzinie literatury i kultury

Przekazanie pogłębionej wiedzy o historycznych uwarunkowaniach skandynawskich modeli kultury i literatury

Zapoznanie studentów z mechanizmami, komunikacji kulturowej i interkulturowej oraz procedurami recepcji kultury i literatury

Przekazanie podstawowych informacji o kształtowaniu obrazów kultury na podstawie przekładu

Przedstawienie podstawowych informacji o roli kontekstów kulturowych i historycznych w rozumieniu współczesnej kultury i literatury skandynawskiej oraz w stwarzaniu możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym

Przekazanie podstawowych informacji o otwartości na inne kultury poprzez poznawanie i objaśnianie różnorodności dziedzictwa kulturowego

Przedstawienie pogłębionej informacji o wybitnych twórcach, instytucjach i mechanizmach kultury i literatury, stymulujących dialog między kulturami w Skandynawii oraz poza obszarem skandynawskim

Literatura:

Andersen, Per Thomas. Norsk litteraturhistorie. Universitetsforlag 2001

Cymbrykiewicz, Joanna. Motyw śmierci we współczesnej poezji duńskiej. Atut 2008

Fibiger; Johannes (red.). Litteraturens tilgange, Gyldendal 2001.

Hoffmann, Birthe (red.. Det onde i litteraturen. Akademisk forlag 2003.

Kaszyński, Stefan/ Krysztofiak, Maria. Historia literatury duńskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM 1986

Krysztofiak, Maria (Hg.). Probleme der Übersetzungskultur. Peter Lang Verlag 2010

Lipiński, Krzysztof. Vademecum tłumacza. Idea 2000

Nilsen, Kaj B.. Veier til teksten. Solum forlag 1994.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach literatur skandynawskich, w tym prozy, pozycji i dramatu, oraz o wybranych aspektach kultury w poszczególnych krajach skandynawskich

Dysponuje poszerzoną wiedzą o kulturowych, historycznych, estetycznych i pragmatycznych uwarunkowaniach rozwoju badań nad literaturą i kulturą

Zna podstawy metodologii badań literaturoznawczych i kulturoznawczych, szczególnie w odniesieniu do Skandynawii

Dysponuje podstawową wiedzą o komunikacji transkulturowej i interkulturowej w relacjach między krajami skandynawskimi oraz w relacjach z Polską lub Niemcami

Zna wybrane zagadnienia badań komparatystyki literaturoznawczej, w tym translatologicznej i potrafi przeprowadzić analizę tekstu prozatorskiego, liryki, sztuki teatralnej oraz przekładu

Potrafi posługiwać się wiedzą literaturoznawczą, kulturoznawczą i elementami z teorii tłumaczenia oraz zastosować ją w pośrednictwie między kulturami, na płaszczyźnie estetycznej, publicystycznej i pragmatycznej

Na podstawie posiadanej wiedzy potrafi wartościować i problematyzować wytwory kultury i literatury, szczególnie krajów skandynawskich, docenia i kultywuje kontakty międzynarodowe, w tym z krajami skandynawskimi

Metody i kryteria oceniania:

Rozmowa, czytanie wskazanej lektury w celu utrwalenia wiedzy oraz kształtowania postawy dialogu z odmienną kulturą F: Dyskusja w grupie na temat wspólnoty i różnorodności kultur w Skandynawii

P: Prezentacja ustna

Dyskusja pogłębiająca informację, w celu przygotowania studentów do przedstawienia ustnej prezentacji na temat obecności kultury w życiu publicznym F: Ocena rozmowa na temat przygotowania prezentacji

P: Prezentacja ustna

Rozmowa na temat przeczytanej lektury w celu podjęcia przez studentów dyskusji w trakcie lub po zakończeniu zajęć F: Ocena rozmowy o wybranych problemach, na podstawie pytań studentów

Rozmowa odnosząca się postrzegania kultury poprzez kulturę przekładu i przygotowania prezentacji na ten temat F: Ocena rozmowy o kryteriach wynikających z prezentowanego problemu

P: Prezentacja ustna

Dyskusja o związkach między kulturą, życiem literackim i życiem publicznym F: Ocena rozmowy

P: Prezentacja ustna

Dyskusja na temat wybranych zagadnień na podstawie lektury własnej studentów F: Ocena rozmowa o klasyfikacji i wyborze zagadnień

P: Prezentacja ustna

Rozmowa na temat materiału przedstawionego podczas zajęć w semestrze

P: Praca pisemna

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Schab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.