Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P4 Relacje między kulturami (interkulturowość)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-RMK-DL12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: P4 Relacje między kulturami (interkulturowość)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu teorii kultury, komunikacji, typologii kultur oraz wpływu różnic kulturowych na komunikację międzykulturową; zrozumienie różnorodności kulturowej i jej wpływu na skuteczną komunikację i efektywne działanie; zrozumienie istoty kompetencji interkulturowej w oparciu o różne modele; zdobycie wiedzy na temat rozmaitych prób uproszczonego opisu kultur, w tym m.in.: 5 wymiarów kultury zaproponowanych przez G. Hofstede, typologii kultur wg A. Trompenaarsa, wymiarów różnic międzykulturowych R. Gestelanda czy tzw. "standardów kulturowych" wg A. Thomasa; poznanie mechanizmu wpływu stereotypów i uprzedzeń na komunikację interkulturową; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i wielokulturowej w Europie; kształtowanie postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji „Komunikacja interkulturowa” po drugim semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

Wprowadzenie pojęć „kultura”, „międzykulturowość”, „komunikacja”; kompetencja interkulturowa – definicja i modele; wymiary kultur wg. Hofstede/ typy kultur wg. Trompenaarsa/ wymiary różnic kulturowych wg. Gestelanda; teoria „szoku kulturowego”;

Literatura:

Heringer, Hans Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag, 2004; Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2003; Bolten, Jürgen/Ehrhardt, Claus (Hg.): Interkulturelle Kommunikation. Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln. Sternenfels: Verlag Wissenschaft & Praxis, 2003; Mackiewicz, Maciej (red.): Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wydawnictwo WSB, 2005; Mackiewicz, Maciej (red.): Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań: Wydawnictwo WSB, 2010; Mikułowski Pomorski, Jerzy: Komunikacja Międzykulturowa – Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo AE, 1999; Mikułowski Pomorski, Jerzy: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków: Universitas, 2006.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii kultury i komunikacji; Zna podstawowe typy kultur; Potrafi w świetle poznanych typologii scharakteryzować i analizować kulturę niemiecką i polską; Wyszukuje informacji dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła polsko- i niemieckojęzyczne; Rozumie różnorodność kulturową i jej wpływ na skuteczną komunikację i efektywne działanie; Ma umiejętność prowadzenia dyskursu i krytycznej refleksji nad przedstawionymi treściami; Ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ustnych wypowiedzi studenta na zajęciach, kolokwium pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.