Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekład użytkowy: język duński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PUJDUN-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład użytkowy: język duński
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Prezentacja specyfiki poszczególnych rejestrów języka duńskiego oraz języka polskiego na przykładzie tekstów

Praca z tekstami dotyczącymi wybranych kręgów tematycznych: poszerzanie i utrwalanie aktywnego specjalistycznego zasobu słownictwa języka duńskiego w kontekście ich polskich ekwiwalentów

Analiza różnych rodzajów tekstów specjalistycznych pod względem struktur i konstrukcji gramatycznych, typowych dla omawianych zakresów tematycznych oraz ich odpowiedników w języku polskim

Ćwiczenia w tłumaczeniu specjalistycznych tekstów na j. duński/polski

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii tłumaczenia oraz formalno-prawnymi aspektami tłumaczeń przysięgłych

Literatura:

Dzierżanowska, Halina: Przekład tekstów nieliterackich. Warszawa 1988.

Faber, D. m.fl. (1997): Introduktion til dansk juridisk sprogbrug. Handelshøjskolens Forlag.

Jacobsen H. Galberg, P. Skyum-Nielsen (2007): Dansk sprog. En grundbog, Schønberg, 2. udg., København

Lipiński, Krzysztof: Vademecum tłumacza. Kraków 2000.

Maciejewski, Witold: Podstawy polsko-duńskiej kontrastywnej lingwistyki tekstu. Uppsala 1983.

Møller, B., J. Olsen (2001): Juridisk formidling – at skrive juridiske tekster. Nyt Juridisk Forlag.

Okoniewski G. (1999): Dansk-polsk juridisk-merkantil ordbog, København: Gads Forlag,

Pieńkos, Jerzy. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa 1993.

Pisarska, Alicja & Tomaszkiewicz, Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań 1996.

Rask, K. (2006): Fagsprog - vidensprog. Grafisk Litteratur, København.

Steensen, Jan, 2001, Virksomheders regnskaber – fra budget til årsregnskab, Forlaget Andrico og Jan Steensen.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student:

Zna i rozumie specyfikę poszczególnych rejestrów języka duńskiego, głównie w specjalistycznych tekstach z zakresu prawa i ekonomii, medycyny, języka prasowego oraz wybranych zagadnień technicznych

Posiada aktywny podstawowy zasób słownictwa fachowego w języku duńskim z zakresu prawa i ekonomii, medycyny, języka

prasowego oraz wybranych zagadnień technicznych

Posiada szczegółową wiedzę na temat typowych konstrukcji w języku duńskim, typowych dla tekstów specjalistycznych, i

potrafi je poprawnie – pisemnie i ustnie – stosować oraz przetłumaczyć na język polski

Czyta i rozumie teksty różnego typu w języku duńskim/polskim, w tym teksty specjalistyczne z zakresu prawa i ekonomii, medycyny, języka prasowego oraz wybranych zagadnień technicznych oraz jest w stanie dokonać ich tłumaczenia na język polski/duński

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z dziedziny teorii

Metody i kryteria oceniania:

5,0 – sumienna praca podczas zajęć / bardzo dobry stopień wiedzy na temat specyfiki pracy tłumacza / bardzo dobra znajomość słownictwa specjalistycznego w języku duńskim i polskim/ bardzo dobra umiejętność tłumaczenia tekstów użytkowych i rozwiązywania problemów translatorskich

4,5 – jak wyżej, z niewielkimi niedociągnięciami

4,0 – dobra praca podczas zajęć / dobry stopień wiedzy na temat specyfiki pracy tłumacza / dobra znajomość słownictwa specjalistycznego w języku duńskim i polskim/ dobra umiejętność tłumaczenia tekstów użytkowych i rozwiązywania problemów translatorskich

3,5 – zadowalająca praca podczas zajęć / zadowalający stopień wiedzy na temat specyfiki pracy tłumacza / zadowalająca znajomość słownictwa specjalistycznego w języku duńskim i polskim/ zadowalająca umiejętność tłumaczenia tekstów użytkowych i rozwiązywania problemów translatorskich

3,0 – praca podczas ćwiczeń budzi pewne zastrzeżenie / dostateczny stopień wiedzy na temat specyfiki pracy tłumacza / dostateczna znajomość słownictwa specjalistycznego w języku duńskim i polskim/ dostateczna umiejętność tłumaczenia tekstów użytkowych i pewna nieudolność w rozwiązywaniu problemów translatorskich

2,0 – niezadowalająca praca podczas ćwiczeń / niedostateczny stopień wiedzy na temat specyfiki pracy tłumacza / niedostateczna znajomość słownictwa specjalistycznego w języku duńskim i polskim/ niedostateczna umiejętność tłumaczenia tekstów użytkowych i wyraźna nieudolność w rozwiązywaniu problemów translatorskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.