Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka wietnamskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJW-WT-16 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka wietnamskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej- filologia wietnamska,stud. stac. I st.,sem. 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 LUB 14.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język wietnamski
Kierunek studiów:

filologia – filologia wietnamska

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka wietnamskiego. Student poznaje alfabet wietnamski, uczy się systemu gramatycznego, poznaje słownictwo przewidziane zakresem podręcznika oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy.

Skrócony opis:

Zajęcia z praktycznej nauki języka wietnamskiego prowadzone metodą ćwiczeniowo-praktyczną. Zajęcia podzielone na 2 do 3 modułów (odpowiednio:czytanie/pisanie i konwersacje lub czytanie/pisanie, konwersacje, słownictwo).

Pełny opis:

Konstrukacja sylaby jezyka wietnamskiego. Tonalność.

Gramatyka i słownictwo w języku wietnamskim:

Zaimki osobowe i wyrażenia grzecznościowe, pozdrowienia

Łączniki. Konstrukcje zdań pytających. Użycie przysłówków.

Klasyfikatory. Określenie miejsca. Pytanie o ilość, czas, wiek, miejsce.

Przymiotniki. Porównywanie cech.

Pytanie o czas i o przyczynę.

Przysłówek. Pytania bezpośrednie i pośrednie.

Stosunek mówiącego do zdarzenia.

Użycie form grzecznościowych.

Związek przyczynowo- skutkowy.

Użycie słów określających ilość.

Zdania rozkazujące.

Użycie słów określających kierunek

Użycie czasowników określających przemieszczanie.

Przymiotniki określające jakość.

Użycie słów określających intensywność cechy.

Opis wykonania przedmiotów.

Zdania wyrażające zakazy.

Wyrażenie powtarzalności czynności

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w sytuacjach komunikacyjnych.

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu, tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych

Literatura:

Podstawowa:

Podręcznik: Tieng Viet co so

Autor: Vu Van Thi

Dodatkowa:

Podręcznik : Język wietnamski – Tieng Viet czI

Autor : Teresa Halik , Hoang Thu Oanh

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna alfabet, umie zapisać i odczytać objęte przedmiotem słownictwo

potrafi użyć w mowie i piśmie objęte przedmiotem słownictwo, stosownie do sytuacji komunikacyjnej

potrafi użyć objęte przedmiotem konstrukcje gramatyczne adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej zakresie przewidzianym przedmiotem

tłumaczyć i analizować teksty języka wietnamskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku wietnamskim w zakresie przewidzianym przedmiotem (np. pytanie o samopoczucie, pozdrowienia, porównania)

potrafi komunikować się pisemnie w języku wietnamskim, sformułować tekst w odpowiedniej formie i zakresie przewidzianym przedmiotem

zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka wietnamskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (co 4 jednostki lekcyjne, minimum 60,01%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60,01-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krystkowiak
Prowadzący grup: Anna Krystkowiak, Hoang Minh Ngo, Bogdan Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Krystkowiak, Bogdan Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.