Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka tureckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJTR-16 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka tureckiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-TurkoX
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język turecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) języka tureckiego na poziomie A1

zaznajomienie z podstawowym słownictwem języka tureckiego

ćwiczenie form gramatycznych języka tureckiego na poziomie A1

zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka tureckiego

Pełny opis:

Alfabet, podstawowe zwroty, liczebniki, państwa, narody, języki

Orzeczenie imienne, pojęcia var i yok

Życie codzienne, przedmioty codziennego użytku, podstawowe czasowniki, godziny

Czas teraźniejszy, przypadki

Rodzina, opis wyglądu i charakteru, zawody

Konstrukcje dzierżawcze i dopełnieniowe

Wydarzenia z przeszłości, opowiadanie historii

Czas przeszły zaświadczony

Artykuły spożywcze, zakupy, przygotowywanie posiłku

Tryb rozkazujący, tryb optatywny, stopniowanie przymiotników

Codzienne obowiązki, pytanie o drogę

Przyrostek biernika, dopełnienie bliższe określone i nieokreślone, kontinuativ -mEktE

Literatura:

Kurt, Cemil, Nürşen Aygün (i in.). 2008. Yeni Hitit 1. Yabancılar için Türkçe. Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER;

Akpınar, Ali. 2009. Talebe. Turkish Lessons 1. Istanbul: Dem Yayıncılık;

Hengirmen, Mehmet. 1993. Türkçe öğreniyoruz 1. Ankara: Engin;

Sebüktekın, Hikmet. 2009. Turkish for foreigners vol.1. Istanbul: Boğaziçi University;

Stachowski, Marek. 2009. Gramatyka języka tureckiego w zarysie. Kraków: Księgarnia Akademicka;

Kozłowska, Maria. 2009. Słownik turecko-polski. Warszawa: eMKa;

Antonowicz-Bauer, Lucyna. 2008. Słownik turecko-polski, polsko-turecki. Warszawa: Wiedza Powszechna;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

konstruuje proste wypowiedzi ustne

konstruuje proste wypowiedzi pisemne

rozumie proste wypowiedzi w j. tureckim

czyta ze zrozumieniem proste teksty w języku tureckim

zna podstawowe słownictwo

posługuje się prostymi konstrukcjami gramatycznymi

rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej

potrafi realizować proste projekty w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia zaliczeniowe, pisemne prace domowe, aktywność na zajęciach;

Zaliczenie semestralne w formie pisemnej.

Kolokwia na koniec każdego rozdziału w podręczniku. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego jest zaliczenie wszystkich kolokwiów na min. 60%.

Kolejnym warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest oddanie w terminie określonym przez wykładowcę wszystkich prac pisemnych.

Aktywne uczestnictwo w dyskusji oraz wydarzeniach kulturalnych jest mile widziane.

Kryteria oceniania (%).

60-64=3

65-69=3+

70-80=4

81-90=4+

91-100=5

*W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział materiału egzaminacyjnego/zaliczeniowego odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski, Cem Erdem, Patrycja Widłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski, Kamil Rulczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Lektorat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski, Kamil Rulczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Lektorat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.