Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka tajskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJT-WT-56 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka tajskiego
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamsko-tajska, stud. Ist., sem.5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język tajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamsko-tajska, stud. Ist.

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest praktyczna nauka języka tajskiego. Student poznaje system gramatyczny języka tajskiego, poszerza słownictwo i znajomość pisma oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Realizacja treści przewidzianych w podęcznikach przeznaczonych do nauki na 3 roku studiów. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych przy zastosowaniu poprawnych struktur gramatycznych. Nauka wykorzystania słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu, tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

- Słownictwo i zagadnienia językowe z rozdziałów 1- 24 (Speaking Thai II)

- Słownictwo z lekcji 26 – 29 i 31 – 41 (Redding to learn Thai ) oraz materiałów dodatkowych (artykuły z gazet, czasopism i Internetu) dostarczanych przez wykładowcę

- Zagadnienia gramatyczne: Thai: An Essential Grammar rozdziały 7 – 11, 13 i 15

* Przysłówki sposobu

* Stopniowanie przysłówków

* Przysłówki czasu (diawnii’, ‘toon nii’, ‘patcubannii’, ‘thuk wan nii’, mua koon’, ‘toon nan’, ‘muakiinii’, phruŋnii’, ‘wan laŋ’, ‘khraŋnaa’)

* Przysłówki częstotliwości (boyboy’, ‘samoo’, ‘ruayruay’, ‘pen pracam’, ‘pen rayaraya’)

* Przysłówki stopnia (‘maak’, ‘baaŋ’, ‘muankan’, ‘nitnoy’, ‘noy’)

* Markery lokalizacji i przyimki

* Partykuły grzecznościowe (‘khrap’, ‘khrapphom’, ‘kha’, ‘ha’, ‘khaa’, ‘ca’, ‘caa’, ‘wa’, ‘ya’, phayakha’)

* Partykuły nastroju (duay’, ‘la’, ‘na’, ‘naa’, ‘nᴐy’, ‘ŋay’, ‘rᴐk’, ‘si’, ‘sii’, ‘thә’, ‘thii’)

* Tryb rozkazujący

* Zdania okolicznikowe celu, przyczyny, skutku, sposobu, warunku i przyzwolenia

* Wykrzykniki (aaw’, ‘hooy’, ‘ moo’, ‘oohoo’)

* Wyrażenia grzecznościowe

* Negacja wszystkich poznanych do tej pory struktur

* Sposoby wyrażania ułamków, miejsc po przecinku, procentów

* Liczby pochodzące z Sanskrytu

- Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w sytuacjach komunikacyjnych

- Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu, tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych

Literatura:

Podstawowa:

Thai: An Essential Grammar,

Thai for Advance reader,

Speaking Thai II,

Reading to Learn Thai

Dodatkowa:

Essays on Thailand

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- potrafi użyć w mowie i piśmie objęte przedmiotem słownictwo, stosownie do sytuacji komunikacyjnej

- potrafi poprawnie pisać i czytać

- potrafi użyć objęte przedmiotem konstrukcje gramatyczne adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej zakresie przewidzianym przedmiotem

- potrafi tłumaczyć i analizować proste teksty języka tajskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

- potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku tajskim w zakresie przewidzianym przedmiotem

- potrafi komunikować się pisemnie w języku tajskim, sformułować tekst w odpowiedniej formie (listu, eseju, wypracowania) zakresie przewidzianym przedmiotem

- zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

- potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka tajskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 61%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.