Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka kazachskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJKZ-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka kazachskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: język kazachski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Cele kształcenia:

C1 rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) języka kazachskiego na poziomie А1


C2 zaznajomienie z podstawowym słownictwem języka kazachskiego


C3 ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka kazachskiego


C4 zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury kazachskiej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Alfabet, wymowa, podstawowe zwroty codzienne (przywitanie), liczebniki, tworzenie pytań; zaimki osobowe (nazwy zawodów - przykłady)

Orzeczenie imienne, wyrażenie istnienia: bar,joq; podstawowe zwroty codzienne cd.(pożegnanie); tryb rozkazujący; liczebniki porządkowe. Inne rodzaje powitań; co to jest? Kto to jest?; zaimki wskazujące (nazwy zwierząt); przedstawianie siebie, dzierżawczość, wyrażenie posiadania; przyrostki i zaimki dzierżawcze; liczba mnoga

O sobie; podstawowe czasowniki, czas teraźniejszo-przyszły, przypadki

Rodzina; konwerbum -п, -ып, -іп; podstawowe poimki, przyrostki osobowe cd.; poimki przestrzenne

Sala lekcyjna; reduplikacja przymiotników i przysłówków; czas teraźniejszy właściwy; przypadek celownika; Dom, mieszkanie, akademik; przypadek biernika; przypadek dopełniacza; czas zaprzeszły; tryb życzący (-ĞI-sI kel-); nazwy roślin

Mój jeden dzień (dzień mojego ojca); tryb przypuszczający.

Literatura:

Aqtay, Gülayhan, Jankowski, Henryk. 2011. Słownik kazachsko-polski. Kraków: Księgarnia akademicka

Aqtay, Gulayhan, Zuzanna Grzywacz, Henryk Jankowski. 2015. Kazakh for beginners Poznań: UNI-DRUK

Aqtay, Gulayhan, Katarzyna Stefaniak-Rak, Jakub Jakusik. 2015. Kazachski na co dzień Poznań: UNI-DRUK

Koç, Kenan, Bayniyazov, Ayabek, Başkapan, Vehbi. 2003. Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Akçağ

Байниязов, Аябек, Байниязова, Жанар. 2007. Түрікше-қазақша сөздік. Алматы

Көшен, Тоты, Ақтай, Гүлайхан, Әбжан, Гүлмарт. 2000. Қазақ тілін үйренейік. Анкара: Bilig yayInları

Г. Қ. Досмамбетова, А. К. Балабеков, А. Т. Бозбаева-Хунг, А. Д. Сейсенова 2016. Қазақ тілі. Оқулық А1. Қарапайым деңгей. Астана: Ұлттық тестілеу орталығы.

З.С. Күзекова, Т.Т. Аяпова, Ф.Ш. Оразбаева, М.Қ. Мамаева. 2017. A1 Қазақ тілін қарапайым деңгейде меңгерудің деңгейлік тақырыптық лексикалық минимумы / Екінші басылым. – Астана: «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК.

Мемлекеттік тіл порталы: http://www.til.gov.kz

Strony poświęcone nauce języka kazachskiego:

http://www.soyle.kz/

http://qazaqtili.el.kz/kazak-tili//

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi konstruować wypowiedzi ustne w j. kazachskim na poziomie А1

Potrafi konstruować wypowiedzi pisemne w j. kazachskim na poziomie A1

Rozumie wypowiedzi w j. kazachskim na poziomie A1

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w j. kazachskim na poziomie A1

Zna słownictwo z podstawowych dziedzin

Potrafi posługiwać się prostymi konstrukcjami gramatycznymi

Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury kazachskiej

Potrafi realizować proste projekty w grupach

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach

- wykonanie i zaliczenie wszystkich prac domowych

- zaliczenie wszystkich kartkówek cząstkowych

- kolokwia na koniec każdego tematu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego jest zaliczenie wszystkich kolokwiów.

- wiedza w zakresie wszystkich tematów nabyta w wyniku zadań przewidzianych na zajęciach

-warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na sześciu zajęciach)

-zaliczenie pisemne oraz ustne

*W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział materiału egzaminacyjnego/zaliczeniowego odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik, Dana Suleimen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.