Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka fińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJFin-36 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka fińskiego
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - Ugrofinistyka - Filologia fińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka fińskiego. Student poszerza swoją wiedzę o system gramatyczny i słownictwo języka fińskiego, zdobywa wyższe kompetencje i sprawności językowe umożliwiające uczestniczenie w komunikacji językowej oraz pogłębia wiedzę w zakresie kontekstu pragmatycznego i kulturowego języka.

Osiąga poziom B1 ESOKJ.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Kurs wprowadza różnorodne tematy i zagadnienia oraz wiedzę o języku, kulturze i społeczeństwie Finlandii - językowe przygotowanie i zaprezentowanie pisemne i ustne referatów. Elementy składowe zajęć to: konwersacja, komponent pisany, język zawodowy w zakresie biurowym i handlu oraz elementy tłumaczeń.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności posługiwania się językiem fińskim w mowie i piśmie, tzn. poznanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w zakresie podstawowym i średniozaawansowanym, kształtowanie umiejętności poprawnego pod względem fonetycznym i gramatycznym posługiwania się językiem fińskim. Poznanie i rozwijanie umiejętności rozumienia i formułowania poprawnych wypowiedzi związanych z tematyką przerabianych tekstów. Ćwiczenie umiejętności formułowania tekstów pisanych w języku fińskim na wszystkich poziomach języka. Rozwinięcie umiejętności dyskutowania w sposób formalny, argumentowanie i komentowanie; nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym słownictwem biurowym i zawodowym; przygotowanie do różnorakich zadań tłumaczeniowych w zakresie krótkich form narracyjnych i artykułów gazetowych. Wyrównanie poziomu studentów w zakresie wszystkich sprawności językowych.

Literatura:

Aaltio, M.H. 1996. Finnish for Foreigners 1. Exercises. Helsinki 1996;

Hämäläinen, E., Bessonoff, S.-M., Jatketaan harjoituksia! Lisäharjoituksia Jatketaan! -kirjaan. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos 1994;

White, L., Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lektura 1994;

Itkonen, T., Kieliopas. Vaasa: Kirjayhtymä 1985;

Aaltio, M.H., Finnish for Foreigners 1. Exercises. Helsinki: Otava 1987;

Silfverberg, L., Harjoituskirja suomen kielen jatko-opetusta varten. Loimaa: Finn Lectura 1991;

Metsämäki, O., Kumpulainen, A. Sana Sanasta 2. Jyväskylä: Tamertekniikka 1991.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- używa w formie ustnej i pisemnej słownictwa objętego przedmiotem odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej;

- używa w formie ustnej i pisemnej struktur gramatycznych objętych przedmiotem odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej;

- formułuje wypowiedzi i prowadzi rozmowę w języku fińskim na tematy objęte przedmiotem zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 ESOKJ;

- tworzy teksty (wypracowanie, opis, esej) związane z tematami objętymi przedmiotem zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 ESOKJ;

- czyta ze zrozumieniem teksty związane z tematami objętymi przedmiotem zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 ESOKJ;

- rozumie wypowiedzi w języku fińskim oraz treści odtwarzane z nośników zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 ESOKJ;

- korzysta efektywnie ze źródeł umożliwiających zdobywanie wiedzy (Internet, źródła encyklopedyczne, słownikowe, literatura);

- zna terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (na zakończenie każdej jednostki lekcyjnej lub tematycznej, minimum 61%, w przypadku zadać kontrolujących znajomość leksyki 80%) oraz wykonanie wszystkich prac pisemnych zadanych przez wykładowcę. Możliwość 3 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Ocena końcowa na podstawie egzaminu ustnego i pisemnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-80% dst+, 81-90% db, 91%< bdb).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kokotkiewicz
Prowadzący grup: Robert Bielecki, Sara Kahkola, Martyna Kokotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.