Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-ILS-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-LSTN
Strona przedmiotu: http://ils.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=407%3Apraktyczna-nauka-jzyka-angielskiego-09-pnja-ils-26&catid=49%3Asylabusy-i-rok-studia-licencjackie&Itemid=122&lang=pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych

Rozwinięcie umiejętności odbioru tekstów mówionych i pisanych

Rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy nad językiem

Zainteresowanie kulturą krajów anglosaskich

Budowanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka angielskiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno pisemnych jak i ustnych; równocześnie samodzielnie pracują nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa). W ramach przedmiotu wprowadza się również elementy krajoznawstwa anglosaskiego.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Zwierzęta

Jedzenie

Sport

Zdrowie

Podróżowanie

Turystyka

Ekologia

Święta i zwyczaje

Kosmos

Odkrycia

Literatura:

Zalecana literatura:

artykuły z prasy angielskiej i amerykańskiej, inne teksty autentyczne, audycje radiowe, fragmenty filmów.

Roberts, Rachel, Clare, Antonia, JJ Wilson. 2011. New Total English. Harlow, Pearson Longman.

Cotton David, David Falvey i Simon Kent. 2008. Language leader. Harlow, Longman Pearson

Możliwości wykorzystania b-learningu

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć: miejsce wskazane przez nauczyciela, platforma e-moodle.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Rozumie główne zagadnienia przedstawiane audycjach radiowych, telewizyjnych i w filmach obcojęzycznych

Czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie B1+

Prezentuje swoje stanowisko

Komentuje zdania i opinie innych

Pisze krótkie komentarze

Metody i kryteria oceniania:

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60

Praca własna studenta (1) 10

Praca własna studenta (2) 10

Praca własna studenta (3) 10

Praca własna studenta (4) 10

Praca własna studenta (5) 10

SUMA GODZIN 120 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepaniak-Kozak, Marta Zawacka-Najgeburska
Prowadzący grup: Andrzej Danielak, Anna Szczepaniak-Kozak, MAGDALENA Wiśniewska, Marta Zawacka-Najgeburska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Danielak
Prowadzący grup: Andrzej Danielak, Anna Szczepaniak-Kozak, MAGDALENA Wiśniewska, Marta Zawacka-Najgeburska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Danielak, Anna Szczepaniak-Kozak, MAGDALENA Wiśniewska, Marta Zawacka-Najgeburska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.